13 maja GUS podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych podskoczyły w kwietniu o 2 proc. w stosunku do marca. W porównaniu do kwietnia 2021 roku, ceny wzrosły o 12,4 proc. - tak wysokiej inflacji nie notowano w Polsce od lat 90-tych XX wieku.

W marcu wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara inflacji w Polsce, wzrósł o 11 proc. 

Spośród głównych kategorii towarów i usług, najszybciej drożały w kwietniu paliwa do prywatnych środków transportu. Ich ceny wzrosły o 27,8 proc. rok do roku, po 33,5 proc. miesiąc wcześniej. O 27,3 proc. wzrosły ceny nośników energii (gaz, prąd i opał). Ceny opału podskoczyły o 76,5 proc.

Czytaj więcej

GUS podał oficjalne i ostateczne dane o inflacji za kwiecień

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w kwietniu o 12,7 proc. rok do roku, po wzroście o 9,2 proc. w marcu. Mięso drobiowe zdrożało o 46,7 proc. rok do roku, cukier o 35 proc. rok do roku, tłuszcze roślinne o 33 proc. a mąka o 25,5 proc.

Według prognoz ekonomistów inflacja osiągnie szczytowy poziom 14-15 proc. w czerwcu bądź lipcu, ale potem nadal będzie utrzymywać się na wysokim poziomie. Do tzw. celu NBP - czyli poziomu 2,5 proc. - ma wrócić dopiero w 2024, albo nawet w 2025 roku.

By zahamować inflację Rada Polityki Pieniężnej od kilku miesięcy regularnie podnosi stopy procentowe, a rząd obniżył VAT na żywność i paliwo. Nie doprowadziło to jednak, jak dotąd, do zahamowania inflacji, która w maju najprawdopodobniej znów osiągnie rekordowy poziom.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - rząd jest w stanie poradzić sobie z wysoką inflacją w Polsce.

Autopromocja
TYLKO U NAS

Ambasador Chin w Polsce Sun Linjiang o nowej ofercie współpracy Pekinu z Warszawą

CZYTAJ

Odpowiedzi "tak" udzieliło na to pytanie 17,5 proc. respondentów.

"Nie" odpowiedziało 66,9 proc. ankietowanych.

15,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

- Częściej w skuteczność rządu w tym zakresie wierzą mężczyźni: 23% wobec 13% kobiet. Wśród kobiet jest więcej opinii negatywnych: 72% przy 61% mężczyzn. Wiara w skuteczność rządu rośnie wraz z wiekiem badanych - z inflacją rząd może sobie poradzić według 18% osób w wieku 35-49 lat oraz 19% w wieku 50 i więcej lat. Wraz ze wzrostem wykształcenia spada przekonanie, że rząd poradzi sobie z inflacją - taką opinię podziela 24% osób z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym, 22% z zasadniczym zawodowym, 21% ze średnim i tylko 12% z wyższym. W grupie z najwyższym poziomem wykształcenia jest też najwięcej sceptyków, trzech na czterech badanych z wyższym wykształceniem ocenia negatywnie możliwości rządu (74%). Ze względu na dochód najczęściej pozytywnie możliwości rządu w zakresie walki z wysoką inflacją oceniają osoby osiągające dochód 1001-2000 PLN miesięcznie (26%), a najrzadziej osoby o dochodzie 5000 PLN i wyższym (9%). Odsetek ocen negatywnych rośnie wraz z poziomem dochodu, najwyższe odsetki są wśród osób o dochodzie 3001-5000 PLN oraz 5000 PLN i więcej (72%). Biorąc pod uwagę wielkość miejscowości, najczęściej o możliwości rządu w zakresie walki z inflacją są przekonani mieszkańcy wsi (22%) oraz miast 200-499 tys. mieszkańców (20%). Najwięcej negatywnych ocen jest wśród osób z największych miast (500 tys. i więcej mieszkańców) – 72% - omawia wyniki badania Adrian Wróblewski, dyrektor działu analiz w SW Research.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 24.05-25.05.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.