Ustawa o małżeństwach homoseksualnych, zanim wejdzie w życie, zostanie prawdopodobnie zweryfikowana w ogólnokrajowym referendum w przyszłym roku. Działacze na rzecz praw osób LGBT+ oczekują, iż uzyska ona poparcie społeczne.

- Jest to nie tylko kamień milowy w walce o prawa szwajcarskiej populacji LGBT, ale także ważne zwycięstwo dla ich godności, ich akceptacji i integracji w społeczeństwie - skomentowała grupa "Małżeństwa dla wszystkich".

To kolejna ważna zmiana dla osób homoseksualnych w Szwajcarii. Na początku tego roku przyjęto ustawę, która zapewniała ochronę lesbijkom, gejom i osobom biseksualnym przed dyskryminacją.

Zgodnie z ustawą zatwierdzoną przez parlament w piątek, osoby transseksualne będą mogły zmienić płeć w dokumentach tożsamości poprzez złożenie oświadczenia w urzędach stanu cywilnego.

Szwajcaria będzie ósmym państwem w Europie, które pozwoli osobom transseksualnym na legalną zmianę płci bez udziału lekarza lub sądu.

Zmiany płci będą mogły dokonać osoby powyżej 16. roku życia. Obecnie, aby uzyskać taką zgodę trzeba zwrócić się do sądu. 

Z sondażu zleconego przez grupę Pink Cross wynika, że 80 proc. Szwajcarów popiera małżeństwa osób tej samej płci.