W piątek wieczorem Reuters podał informację, że Stany Zjednoczone podjęły decyzję o przesłaniu dodatkowych 3 tys. żołnierzy do Polski w związku z rosnącym napięciem wokół Ukrainy.

Tydzień wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, zdecydował o wysłaniu do Polski i Rumunii dodatkowych ok. 3 tys. żołnierzy, którzy mieli wzmocnić wschodnią flankę NATO w związku z koncentracją przez Rosję dużej liczby wojsk w pobliżu granicy z Ukrainą. 

Czytaj więcej

Nieoficjalnie: Jeszcze 3 tys. amerykańskich żołnierzy trafi do Polski

Do Polski w tym tygodniu dotarło 1,7 tys. żołnierzy (jedna brygada) 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej.

Równolegle ze wzmacnianiem flanki wschodniej NATO USA zaopatrują Ukrainę w broń defensywną - m.in. pociski przeciwczołgowe Javelin.

Do Polski - oprócz dodatkowych żołnierzy USA - trafić ma też ok. 350 żołnierzy brytyjskich, o czym poinformowano w czasie spotkania ministra obrony narodowej, Mariusza Błaszczaka z brytyjskim ministrem obrony, Benem Wallacem w Londynie.

6,2 tys.

Tylu żołnierzy USA stacjonuje w Polsce po dotarciu do naszego kraju 1,7 tys. dodatkowych żołnierzy

Już przed przesłaniem do Polski 1,7 tys. dodatkowych żołnierzy USA, w naszym kraju stacjonowało na zasadzie rotacyjnej 4,5 tys. amerykańskich żołnierzy, których rozmieszczono w naszym kraju w ramach wzmacniania flanki wschodniej NATO po, nieuznanej przez społeczność międzynarodową, aneksji Krymu przez Rosję (w 2014 roku).

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy jak - ich zdaniem - większa liczba żołnierzy USA w Polsce wpływa na bezpieczeństwo naszego kraju.

49,9 proc. respondentów oceniło, że wzmacnia to nasze bezpieczeństwo.

Zdaniem 8,3 proc. ankietowanych większa liczba wojsk USA w Polsce osłabia nasze bezpieczeństwo.

20 proc. respondentów uważa, że zwiększona liczba wojsk USA w Polsce nie ma wpływu na nasze bezpieczeństwo.

21,8 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

- Częściej o wzmocnieniu w ten sposób bezpieczeństwa Polski są przekonani mężczyźni (55% wobec 45% kobiet), 28% kobiet nie ma zdania na ten temat. Najmniej o tym przekonani są respondenci w wieku 25-34 lata, gdzie co czwarty uważa, że nie ma to wpływu na polskie bezpieczeństwo, a zdaniem jedynie 39% z nich poprawia to bezpieczeństwo naszego kraju. Mniej przekonani do wzmocnienia w ten sposób bezpieczeństwa Polski są osoby z niższym wykształceniem: blisko co piąta osoba z podstawowym wykształceniem (18%) uważa, że obecność wojsk USA osłabia bezpieczeństwo Polski, a wśród osób z wykształceniem zawodowym najmniejszy odsetek jest przekonany o wzmocnieniu bezpieczeństwa (42%) i największy o braku wpływu tego faktu na bezpieczeństwo (24%) - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research. 

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 8.02-9.02.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.