Częstość urodzin bliźniąt zbadali naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Zespół pod kierownictwem Christiaana Mondena przeanalizował dane ze 165 państw z lat 1980-2015.

Z ich badań wynika, że od 9 urodzeń bliźniąt na 1000 porodów w latach 80. odsetek ten wzrósł do 12 w drugiej dekadzie XXI wieku.

Wzrost ten dotyczy jednak bliźniąt dwujajowych - w przypadku jednojajowych wskaźnik się nie zmienił.

Coraz bardziej dostępne i częstsze wykorzystanie terapii bezpłodności jest prawdopodobnie najpoważniejszym czynnikiem powodującym wzrost liczby porodów bliźniaczych w krajach o wysokim i średnim dochodzie. Kobiety przyjmujące hormony podczas takich terapii często produkują dwa jajeczka, stąd większa w tym przypadku liczba ciąż bliźniaczych.

Kolejna przyczyna to coraz wyższy wiek kobiet decydujących się na macierzyństwo- ich organizmy także częściej produkują dwa jajeczka.

Wzrost odsetka urodzeń bliźniaczych odnotowano też w krajach Afryki Subsaharyjskiej, gdzie już wcześniej był on wysoki - np. w latach 80. był dwukrotnie wyższy niż w Wielkiej Brytanii. Uważa się, że tak wysoki wskaźnik jest spowodowany niezidentyfikowanymi jeszcze czynnikami genetycznymi.