Większość badanych, ponad 70 proc., nie wierzy we wróżby.

Respondentów wierzących we wróżby jest 13 proc., natomiast 15 proc. ankietowanych nie umiało zająć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

- Częściej to kobiety (16 proc.), osoby w wieku 35-49 lat (18 proc.), o najniższym poziomie wykształcenia (23 proc.), dochodzie od 1001 do 2000 zł (17 proc.) oraz badani z miast od 100 do 199 tysięcy mieszkańców (17 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

- Zakładając, że stanem idealnym (choć pewnie nieosiągalnym) jest sytuacja, w której sto procent populacji nie wierzy we wróżby, wynik, zgodnie z którym 28 proc. badanych nie odrzuca jednoznacznie wiary we wróżby nie należy do optymistycznych. Wskazuje, że częściej niż co czwarty ankietowany (czyli ci, którzy odpowiedzieli "tak" i ci, którzy nie potrafili odpowiedzieć) nie chce odrzucić myślenia magicznego o świecie. Z drugiej strony biorąc pod uwagę popularność horoskopów i różnych wróżbitów w mediach wynik ten nie zaskakuje – komentuje dr Łukasz Łotocki z Uniwersytetu Warszawskiego.