W marcowym sondażu IBRiS badał nastawienie Polaków do innych narodowości. Z badania wynika, że pozytywny stosunek do swojego narodu deklaruj 83 proc. Polaków.

Według sondażu, Amerykanie cieszą się sympatią 62 proc. Polaków; 36 proc. zadeklarowało stosunek neutralny, a 3 proc. - negatywny.

Ponad połowa ankietowanych wyraziła także pozytywny stosunek do Litwinów (58 proc.), Francuzów (56 proc.), Białorusinów (56 proc.), Japończyków (55 proc.), Ukraińców (52 proc.) i Niemców (51 proc.).

W opublikowanych przez IBRiS wynikach uwzględniono (oprócz polskiej) dwanaście narodowości.

Odpowiedzi o negatywnym nastawieniu najczęściej padały względem Arabów (28 proc.) oraz Romów, Rosjan i Niemców (po 14 proc.).

W odniesieniu do Romów, Chińczyków i Arabów dominowały wskazania na neutralny stosunek.