W badaniu przeprowadzonym przez CBOS zapytano ankietowanych, czy są zwolennikami członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 90 proc. odpowiedziało, że tak. Przeciwnikami jest 6 proc. respondentów, a 4 proc. nie ma w tej kwestii zdania.

Zdaniem 46 proc. osób rząd powinien uwzględnić zalecenia i postanowienia organów UE dotyczące reformy sądownictwa. 26 proc. uważa, że "zdecydowanie tak", a 20 proc. odpowiedziało "raczej tak".

Innego zdania jest 33 proc. respondentów (17 proc. odpowiedziało "raczej nie", a 16 proc. "zdecydowanie nie"). 21 proc osób. nie ma w tej kwestii zdania.

W opinii większości wydobycie w kopalni Turów nie powinno być wstrzymane do czasu rozpatrzenia sprawy przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Odpowiedziało tak 60 proc. osób (36 proc. "zdecydowanie nie", 24 proc. "raczej nie"). Za przerwanie wydobycia opowiedziało się 21 proc. ankietowanych (9 proc. - "zdecydowanie tak", 12 proc. - "raczej tak"). 19 proc. nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Czytaj więcej

Stagnacja w sondażu. PiS utrzymuje przewagę nad KO. Spadek Polski 2050

CBOS zapytał również o przyjmowane przez samorządy uchwały "przeciw ideologii LGBT". 48 proc. twierdzi, że władze samorządowe powinny się z tego wycofać (31 proc. - "zdecydowanie tak", 17 proc. "raczej tak"). Za utrzymaniem opowiedziało się 28 proc. respondentów. (14 proc. "zdecydowanie nie", 14 proc. "raczej nie"). Niemal co czwarty ankietowany nie ma w tej sprawie zdania.

Ankietowani zostali zapytani również na temat odwlekanie przez Komisję Europejską zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy i wypłaty pieniędzy dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy. W ocenie 49 proc. osób jest to niedopuszczalna forma nacisku na Polskę. Działania KE popiera 31 proc. respondentów, a co piąty badany nie potrafił udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Sondaż przeprowadzono w dniach 4-14 października na grupie 1161 osób.