Raport, zatytułowany "Połóżmy kres śmierci noworodków" podaje, że w 2012 roku 6,6 miliona dzieci zmarło przed swoimi piątymi urodzinami. Jest to co prawda liczba o połowę niższa niż w roku 1990, gdy zanotowano śmierć 12,6 miliona dzieci, ale nadal fatalna jest opieka nad noworodkami. W 2012 roku pierwszej doby nie przeżyło milion noworodków.

Autorzy raportu podkreślają, że śmiertelność dzieci jest jedną z największych klęsk współczesnego świata. Codziennie umiera ich 18 tysięcy poniżej piątego roku życia, a większość - z przyczyn powikłań okołoporodowych.

Krajem o największym wskaźniku zgonów noworodków w pierwszej dobie życia i martwych urodzeń są Indie - 598 038 rocznie. Jednocześnie jednak kraj ten zmniejszył umieralność dzieci przed piątym rokiem życia ze 126 na 1000 żywych urodzeń w 1990 roku, do 56,1 2012.

"Indie wzmocniły system opieki zdrowotnej i wdrożył najwięcej mechanizmów, które pozwoliły na znaczące zmniejszenie śmiertelności dzieci. W porównaniu z innymi krajami Indie poradziły sobie na tej płaszczyźnie nadzwyczaj dobrze" - oceniają autorzy raportu.

Poza Indiami  największy wskaźnik zgonów w ciągu pierwszej doby oraz martwych urodzeń wystąpił w Pakistanie - 40,7 na 1000 urodzin. Kolejne miejsce zajęła Nigeria - 32,7, Sierra Leone - 30,8, Somalia - 29,7, Gwinea-Bissau - 29,4 i Afganistan - 29,0. W Pakistanie na przykład mniej niż połowa kobiet miała podczas porodu dostęp do fachowej pomocy medycznej.

Przyczyną takiego stanu jest brak dostępu do leków i sprzętu, nieopłacana albo źle opłacana służba zdrowia i generalnie źle działający system opieki zdrowotnej w krajach o najwyższej śmiertelności.

Raport podkreśla, że spadek ogółu śmierci dzieci z 12,6 miliona w 1990 do 6,6 miliona w 2012 roku osiągnięto dzięki lepszemu planowaniu rodziny, immunizacji, poprawie odżywiania i postępom w leczeniu chorób wieku dziecięcego, a także dzięki rozwojowi gospodarczemu.

Save the Children, organizacja, która działa w ponad 120 krajach, wezwała światowych przywódców, filantropów i sektor prywatny do możliwie jak największego zaangażowania w zapobieganiu śmierci dzieci, a szczególnie noworodków. Organizacja chce, by do 2025 roku każdy poród odbywał się w obecności wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Save the Children żąda też przeznaczenia co najmniej 60 dolarów na  szkolenie dla każdego takiego fachowca. Wezwała też firmy farmaceutyczne do zwiększenia dostępności niezbędnych produktów dla najbiedniejszych matek.

Kampania "Ending Newborn Deaths"

Autopromocja
Bezpłatny e-book

WALKA O KLIMAT. Nowa architektura energetyki

POBIERZ