Trzy fundacje zbierające pieniądze na odbudowę świątyni zebrały ponad sześćset milionów euro. Część tej sumy, to obietnice darowizn, które mają zostać zrealizowane do końca tego roku. Datki płyną od osób prywatnych, instytucji, przedsiębiorstw oraz koncernów, które informują, że czekają na uregulowanie aspektów prawnych związanych ze sprawami finansowymi. Pieniądze płyną także z ponad 150 państw. 

Technicy, robotnicy i inżynierowie wykonali dwie trzecie zaplanowanych prac, ale mury katedry wciąż nie są zabezpieczone przed zawaleniem. Osłabiła je wysoka temperatura w czasie pożaru, a potem woda.

Według ekspertów teraz do wykonania zostały najtrudniejsze prace. Trzeba rozebrać rusztowania i zbudować nowy dach chroniący wnętrze zniszczone przez płonącą iglicę, która przebiła dach i sklepienie, a potem runęła do środka.

Prace powinny być skończone w trzecim kwartale przyszłego roku.