Ahmad Al-Shamri odwoływał się od wyroku sądu dwa razy po tym, jak został aresztowany pod zarzutem bluźnierstwa w mediach społecznościowych. Potępiał proroka Mahometa. Po tym jak odrzucono oba jego odwołania, Al-Shamri skazany został na karę śmierci pod zarzutem próby apostazji.

Ahmad Al-Shamri pierwszy raz zwrócił na siebie uwagę władz w 2014 roku, gdy miał przesyłać do mediów społecznościowych filmy, w których rezygnował z islamu. Został wówczas aresztowany za ateizm i bluźnierstwo. W wyniku wyroku miejscowego sądu był przetrzymywany w więzieniu, a w lutym 2015 roku został skazany na karę śmierci. W mowie obrończej adwokat mężczyzny starał się przekonać sąd, że podczas kręcenia filmów ten był pod wpływem alkoholu i narkotyków.

Informacja o wykonaniu kary śmierć za ateizm, ani tożsamość skazanego nie zostały potwierdzone przez władze Arabii Saudyjskiej.

Według prawa religijnego Arabii Saudyjskiej, odejście od islamu może być karane surowymi wyrokami więzienia i karami cielesnymi. Ateistów uważa się za terrorystów.

Organizacje zajmujące się prawami człowieka konsekwentnie potępiają łamanie tych praw przez Arabię Saudyjską.