Czy to prawda, że po śmierci spadkodawcy mogą powstać jeszcze dodatkowe długi?

Tak. Oprócz tych, które zaciągnął spadkodawca przed śmiercią, w skład długów spadkowych wchodzą też zobowiązania powstałe w wyniku śmierci i związane z kosztami zarządu masą spadku. W skład długów (obciążających spadkobiercę/spadkobierców) wchodzą: koszty pogrzebu, koszt spełnienia zapisów i poleceń spadkodawców, koszty postępowania spadkowego (np. wpis, koszt biegłego – przy badaniu testamentu, koszt komornika – przy sporządzaniu spisu inwentarza).

Czytaj także: 

Niespłacona karta kredytowa – co robić?

Spadek po krewnych może nas zrujnować

Jak sprawdzić, czy zmarły zostawił długi

W zależności od okoliczności spadkobiercy muszą wypełniać również inne obowiązki. Przykładowo małżonek i inni domownicy zmarłego muszą mieć umożliwione korzystanie z zajmowanego wcześniej mieszkania przez co najmniej trzy miesiące po śmierci spadkodawcy. Nie można tego prawa ograniczyć. Osoba trzecia, która odziedziczyła mieszkanie, musi ten stan znosić, nie może pobierać żadnej opłaty za korzystanie z lokalu w tym okresie.

Dostałem spadek, ale nie wiem, czy zmarły nie miał długów. Prowadził dość hulaszczy tryb życia. Co powinienem zrobić?

Jeśli mamy na uwadze dobro naszych dzieci lub innych krewnych (bo jeśli odrzucimy spadek, to będzie ustalany od nowa krąg spadkobierców, z wyłączeniem naszej osoby), najlepiej przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że długi spadkodawcy płacimy tylko do wysokości aktywów spadku.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Czasem po spłaceniu długów coś z masy spadkowej zostaje. Wtedy ta nadwyżka pozostanie dla nas. Jeśli jednak zobowiązań jest tak wiele, że nie ma szans na to, by po ich spłacie coś pozostało, a my nie chcemy zajmować się ich regulowaniem, najkorzystniej jest odrzucić spadek.

Czy po złożeniu oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku można je zmienić?

Jeśli ktoś chce złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku lub jego przyjęciu wprost albo też z dobrodziejstwem inwentarza, to powinien to zrobić w ciągu sześciu miesięcy od dowiedzenia się o tytule swego powołania. Oczywiście można zmienić już raz złożone oświadczenie, ale tylko wtedy, gdy zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli odbywa się zawsze przed sądem spadku – to on musi je zatwierdzić. Sąd zatem oceni, czy oświadczenie, od którego chcemy się uchylić, faktycznie zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby.

Zmarł mój ojciec. Za życia lubił szybko jeździć samochodem, miał zresztą dwa sportowe auta. Obawiam się, że mógł mieć nieopłacone mandaty. Czy odpowiem za nie?

Nie ma potrzeby, by obawiać się nieopłaconych mandatów zmarłego ojca. Mandat za szybką jazdę to grzywna, a te nie przechodzą na spadkobierców. Postępowanie w takim przypadku zostanie umorzone.

Czy jeśli są długi, o których nie mogłem się dowiedzieć, też za nie odpowiadam?

Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłacił niektóre długi spadkowe, a nie wiedział i przy dołożeniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o istnieniu innych długów, ponosi odpowiedzialność za niespłacone zobowiązania tylko do wysokości różnicy między wartością stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów spadkowych, które spłacił. Gdyby o innych długach spadkowych wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, ponosi odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe.