Helena Majewska

Wszystko o zaciąganiu długów przez małżonków i o tym, kto je będzie spłacać

Zasada jest taka, że każdy sam odpowiada za własne długi. Ale nie w małżeństwie i nie wtedy, gdy męża i żonę łączy wspólność majątkowa.

Małżonek odpowie za firmowe zobowiązania

Gdy jeden ze współmałżonków prowadzi działalność gospodarczą, drugi sporo ryzykuje w razie ewentualnych długów czy zaległości np. w podatkach.

Czy jeśli małżonek nie płaci podatków, musi je uregulować drugi małżonek

Gdy jeden z małżonków prowadzi firmę i nie reguluje na czas podatków, za jego zobowiązania może odpowiadać drugi małżonek.

Czy do zaciągnięcia kredytu potrzebna zgoda małżonka

Gdy w grę wchodzą duże pieniądze, pod umową muszą się podpisać oboje małżonkowie.

Jak uchronić się przed długami małżonka

Przed długami współmałżonka może uchronić umowa. Warto o niej pomyśleć jeszcze przed ślubem, choć bywają zawierane również później.

Dziedziczenie: jak sprawdzić, czy zmarły zostawił długi

Spis inwentarza może pomóc w wykazaniu, że zrobiliśmy wszystko, by dowiedzieć się, czy zmarły miał zobowiązania.

Dziedziczenie: co zrobić, gdy spadkodawca nie spłacił karty kredytowej

Nawet jeśli powiadomimy bank o śmierci spadkodawcy, nie znaczy to, że zadłużenie zostanie umorzone. Na to nie ma co liczyć.

Dziedziczenie: jakich długów nie trzeba oddawać?

Dziedziczeniu podlegają wszystkie długi z wyjątkiem tych, które są ściśle związane z osobą zmarłego.

Spadek po krewnych może nas zrujnować

Zamiast korzyści, np. domu czy choćby oszczędności ludzie czasem dziedziczą długi. Na szczęście da się ich uniknąć. Z decyzją trzeba się jednak spieszyć.

Dziedziczenie i związane z tym problemy

Do momentu przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wysokości spadku. Od chwili jednak przyjęcia spadku (gdy przyjmuje go wprost) odpowiada za nie już całym swoim majątkiem.