W połowie października w Siedlcach odbędą się unikalne ćwiczenia obronne. Siły połączą organizacje paramilitarne tworzące obronę terytorialną, wojskowi, urzędnicy, a także funkcjonariusze m.in. Służby Więziennej i straży pożarnej. Ćwiczenia obejmą całe miasto.

– W manewrach weźmie udział około 600 osób. Takie ćwiczenia zorganizujemy po raz pierwszy – mówi „Rzeczpospolitej" Andrzej Grzywacz, naczelnik biura ochrony ludności siedleckiego urzędu miasta.

Pytany, czy organizacja ćwiczeń jest odpowiedzią na sytuację na Wschodzie, odpowiada: – Zawsze musimy brać pod uwagę to, co może się zdarzyć, staramy się działać wyprzedzająco.

Ćwiczenia zostaną zorganizowane z dużym rozmachem. Przez trzy dni Siedlce będą przypominały miasto frontowe. Pierwszego dnia urzędnicy przećwiczą m.in. procedury powiadamiania rezerwistów o ogłoszeniu mobilizacji. – Sprawdzimy, jak działa zarządzanie kryzysowe – wyjaśnia Grzywacz.

60 tys. osób skupiają organizacje proobronne oraz klasy mundurowe działające w szkołach

W kolejnych dniach odbędą się ćwiczenia obrony terytorialnej i wojska. Przewidziane jest przećwiczenie różnych epizodów, m.in. ochrony i osłony przed atakiem dywersantów stacji ujęcia wody, urządzeń energetycznych, jednostki wojskowej, więzienia. Urzędnicy nie wykluczają także ćwiczeń związanych z ewentualnym przyjęciem uchodźców.

W manewrach wezmą udział żołnierze 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, a także żandarmeria.

– Wojsko wystawi posterunki, w mieście będą obecne patrole żołnierzy – mówi Andrzej Grzywacz.

– Głównym celem jest przećwiczenie współpracy administracji samorządowej z wojskiem, grupami obrony terytorialnej, a także strażą pożarną, Służbą Więzienną – tak cel ćwiczeń opisuje Grzegorz Matyasik, prezes stowarzyszenia Obrona Narodowa, współorganizator manewrów. Matyasik przypomina, że właśnie w taki sposób ćwiczą formacje terytorialne państw zachodnich.

Przy okazji ochotnicy z Obrony Narodowej chcą, by ćwiczenia były pierwszym testem koncepcji budowy Krajowego Systemu Obrony Narodowej (KSON). Przewiduje on tworzenie na bazie organizacji paramilitarnych Wojsk Obrony Narodowej, które będą miały wspierać zawodową armię. Będą działać w podobny sposób jak teraz w ramach systemu ratowniczo-gaśniczego drużyny ochotniczych straży pożarnych (wspierają zawodowych strażaków).

Wedle przygotowanej przez ekspertów od obronności koncepcji Wojska Obrony Narodowej mogłyby zostać zasilone przez ochotników aktywnie działających w organizacjach proobronnych. Instytut Sobieskiego szacuje ich liczbę wraz z uczniami klas mundurowych na ok. 60 tys. osób.

Zdaniem autorów koncepcji KSON przy Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych powinien powstać Inspektorat Obrony Terytorialnej, a plutony Wojsk Obrony Narodowej powinny być tworzone w każdym powiecie.

Członkowie tej formacji mieliby zajmować się m.in. szkoleniem rezerw, wsparciem w sytuacji klęski żywiołowej samorządów, przygotowaniem ochrony i obrony małych miejscowości, wsparciem dla wojsk operacyjnych i NATO np. w momencie przemieszczania jednostek, rozpoznaniem, w razie okupacji przez wroga mieliby prowadzić działania partyzanckie.

Dokument ten zostanie oficjalnie opublikowany w środę, a następnie rozesłany do MON, Sztabu Generalnego WP, BBN, Biura ds. Inicjatyw Proobronnych.