Ćwiczenia CWIX 2022 przeprowadzane jest przez 1500 żołnierzy z 35 krajów sojuszniczych i partnerskich. Jest to test tzw. interoperacyjność, czyli zdolność do wspólnego działania, aby osiągnąć sojusznicze cele.

Wojskowi eksperci testują i rozwijają Sfederalizowaną Sieć Misji (ang. Federated Mission Networking - FMN), którego celem jest wsparcie operacji militarnych. "Jest ona kluczem do uzyskania przewagi i osiągnięcia końcowego sukcesu misji" – opisują organizatorzy ćwiczenia.

Do ich osiągnięcia wykorzystują m.in. duże zbiory danych, które mogą wzmocnić świadomość o rzeczywistym położeniu wojska, jak również współpracę cywilno-wojskową. To pozwala zaś na prowadzenie operacji wielodomenowych czyli prowadzonych jednocześnie w różnych środowiskach – na lądzie, w powietrzu, na morzu, w cyberprzestrzeni i kosmosie. I tak np. eksperci przetestuje zdolności, które umożliwią pozyskiwanie, dystrybucję i wykorzystywanie w całym Sojuszu informacji z krajowych centrów kosmicznych.

W czasie tego ćwiczenia przetestowane zostaną też nowe technologie i planowane do wdrożenia rozwiązania dotyczące dowodzenia. Inżynierowie, operatorzy i specjaliści szczegółowo sprawdzają np. systemy łączności, przeprowadzą też operacje w cyberprzestrzeni i w kosmosie. W trakcie CWIX eksperci skupiają na 18 obszarach, w tym między innymi: łączności, operacji lądowych, powietrznych, morskich, cybernetycznych i kosmicznych, bezpieczeństwa danych, modelownia i symulacji, logistyki – zabezpieczenia medycznego, przemieszczania i transportu, informacji geograficznej, meteorologicznej i oceanograficznej.

Ćwiczenie CWIX odbywa się raz w roku pod auspicjami Sojuszniczego Dowództwa ds. Transformacji NATO (ang. NATO Allied Command Transformation - ACT), które ma siedzibę w Norfolku w USA. Trzytygodniowe ćwiczenie odbywa się w Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy.