Tak wynika z decyzji, którą wydał Sztab Generalny Wojska Polskiego. – Ta decyzja może zniechęcić wielu kandydatów do służby wojskowej – słyszymy od jednego z oficerów WP. Sztab Generalny WP potwierdził „Rzeczpospolitej" wprowadzeniem pewnych restrykcji dla osób niezaszczepionych.

„Ochrona zdrowia żołnierzy jest istotnym elementem wartości bojowej wojsk, a szczepienia ochronne mają na celu stworzenie bezpiecznych warunków pracy i służby podczas wykonywania zadań, często w trudnych oraz niosących różne zagrożenia dla zdrowia i życia okolicznościach. Zaszczepienie jak największej liczby żołnierzy to m.in. szybki powrót do standardowego funkcjonowania Sił Zbrojnych RP (w tym do pełnowymiarowych ćwiczeń)" – napisał Zespół Prasowy Sztabu Generalnego WP.

„Mając na uwadze konieczność ograniczenia powstawania tzw. „ognisk zakażeń" kandydaci powoływani na ćwiczenia wojskowe (przeszkolenie wojskowe) w jednostce wojskowej oraz do pełnienia służby przygotowawczej i terytorialnej służby wojskowej zobowiązani są do posiadania certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19 lub powinni być zaszczepieni przynajmniej jedną dawką szczepionki. Z tego samego powodu podjęto również decyzję o kwalifikacji na kursy specjalistyczne oraz oficerskie i podoficerskie jedynie zaszczepionych żołnierzy. Wymóg ten dotyczy także żołnierzy przed wyjazdem na misje. Szczepienia ochronne przed wyjazdem na misje poza granicami państwa są w Siłach Zbrojnych RP standardowym działaniem i obejmują również szczepienia przeciw COVID-19" – czytamy w odpowiedzi udzielonej „Rzeczpospolitej" przez SG WP.

Z informacji, które kilka tygodni temu przekazał portalowi Defence24.pl gen. Jarosław Mika Dowództwa Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych wynikało, że 80 proc. żołnierzy było zaszczepionych.

Odpowiedź Sztabu generalnego WP stoi w sprzeczności z odpowiedzią, którą kilka dni temu otrzymała Anna M. Siarkowska z klubu PiS. Zwróciła ona na ograniczenia w rekrutacji do Sił Zbrojnych po przeczytaniu ogłoszenia skierowanego do kandydatów do wojska na portalu Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie. „21 lipca na fan page'u WSzW (Wojewódzki Sztab Wojskowy – dop. red.) w Krakowie ukazała się informacja, wg której do ochotniczych form służby wojskowej będą powoływani wyłącznie żołnierze zaszczepieni przynajmniej 1 dawką przeciwko C-19. Interweniowałam" – napisała posłanka Siarkowska na TT.

Szef WSzW płk. Marcin Żal w liście skierowanym do posłanki 20 sierpnia 2021 r. przyznał, że nie posiada legitymacji do takich działań. Z opublikowanego przez posłankę pisma wynika, że szef WSzW stwierdził, że nie została wydana „żadna decyzja w przedmiocie powoływania do ochotniczych form służby wojskowych tylko osób zaszczepionych" (pisownia oryginalna – dop. red.). Pułkownik dodał też, że Wojewódzki Sztab Wojskowy w zasadzie prowadzi tylko akcję promocji szczepień przeciwko COVID-19 wśród potencjalnych kandydatów.