Świadczenia na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych wyniosły w ubiegłym roku dokładnie 115 206  335 zł. Na rzecz organizacji ochrony zdrowia, w tym organizacji pacjenckich, firmy farmaceutyczne przekazały blisko 132 mln zł (dokładnie 131 819 460 zł), a na działalność badawczo-rozwojową 486 mln zł (486 379 816 zł).

Czytaj też:

Ile płacą firmy farmaceutyczne lekarzom za publikację w czasopiśmie naukowym

Raport 2016: ile firmy farmaceutyczne przekazały lekarzom, pielęgniarkom

Świadczenia na działalność badawczo-rozwojową stanowiły 66 proc., na rzecz organizacji ochrony zdrowia 18 proc., a na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych – 16 proc.

Lekarze, pielęgniarki i farmaceuci, którzy świadczą usługi na rzecz firm farmaceutycznych, np. dając wykłady na temat działania konkretnego leku czy publikując artykuły sponsorowane przez firmę, nadal niechętnie przyznają się do tej współpracy. W tym roku na jej ujawnienie zdecydowało się 24 proc. przedstawicieli medycznych, a średnia wartość świadczenia wyniosła 3041 zł.

Bardziej przejrzyste są organizacje ochrony zdrowia. Na ujawnienie współpracy z „farmą” zdecydowało się 84 proc. z nich, a średnia wartość świadczenia wyniosła 41 065 zł.

Raport przejrzystości ukazuje się po raz czwarty. Powstał z inicjatywy Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma, którą do ujawniania danych o współpracy z medykami i pacjentami zobowiązuje organizacja matka – Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPiA).