Czy wynagrodzenie za pracę w ramach pełnionego dyżuru medycznego, do którego zgodnie ze znowelizowanym art. 32j ust. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stosuje się odpowiednio art. 151

1

§ 1-3 k.p., należy powiększać o dodatek za wykonywanie takiego dyżuru w porze nocnej?

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zakładach opieki zdrowotnej (DzU z 2007 r. nr 176, poz. 124, dalej ustawa o ZOZ) czas dyżuru medycznego od 1 stycznia 2008 r. wliczamy do czasu pracy, a wynagrodzenie jest płacone jak za godziny nadliczbowe.

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych to świadczenie mające zupełnie inny tytuł prawny niż dodatek za pracę w porze nocnej. Nie ma więc podstaw, aby uznać, że wypłata wynagrodzenia za dyżur zaspokaja wszystkie roszczenia pracownika z tego tytułu. Jeżeli dyżur wypadał w nocy, pracownikowi przysługuje dodatek nocny.

I dyżur...

Czy lekarz będzie mógł pełnić dyżur medyczny po pracy, którą wykonywał w normalnym czasie pracy od 8.00 do 16.00? Czy zatem będzie mógł go pełnić od 16.00 do 8.00 dnia następnego?

W podstawowym czasie pracy lekarz będzie wykonywać pracę od 8.00 do 15.35. Od 15.35 lekarz może być zobowiązany do pełnienia dyżuru medycznego, który nie może trwać dłużej niż 16 godzin i 25 minut. Chodzi o to, aby cały czas pracy zamknąć w dobie pracowniczej (24 godziny liczone od rozpoczęcia pracy w poprzednim dniu – w tym wypadku od 8.00 do 8.00). Po tym dyżurze pracodawca powinien zapewnić co najmniej 11 godzin odpoczynku, czyli najwcześniej taki lekarz może przyjść do pracy o 19.00.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

...i odpoczynek

Czy po 1 stycznia 2008 r. pracownika (lekarza) można będzie zobowiązać do pełnienia dyżuru 24-godzinnego? Taka zasadę dotychczas często stosowano przy dyżurach medycznych pełnionych w niedziele, soboty czy święta.

Jak najbardziej taki dyżur będą mogli pełnić lekarze i inni pracownicy mający wyższe wykształcenie (chodzi jedynie o zakłady, w których taki dyżur może być stosowany – zgodnie z ustawą o ZOZ). Dyżur nie może trwać dłużej niż 24 godziny. Po nim pracodawca gwarantuje medykowi co najmniej 11 godzin odpoczynku.