Posłowie Parlamentu Europejskiego wzywają Komisję Europejską do podjęcia jak najszybszych prac nad nowelizacją dyrektywy o kwalifikacjach zawodowych z 2005 r. Miałoby to ułatwić, szczególnie młodym i wykształconym pracownikom, podejmowanie zatrudnienia w innym państwie UE. Ich zdaniem obecny system uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych państwie członkowskim jest zbyt skomplikowany i czasochłonny.

Eurodeputowani proponują stworzenie paszportu kwalifikacji. Dokument nie byłby obowiązkowy. Taki paszport zostałby powiązany z elektronicznym systemem wymiany informacji rynku wewnętrznego, co pozwoliłoby na sprawną wymianę informacji między właściwymi organami poszczególnych państw członkowskich.

W nowych przepisach ma się znaleźć także sztywny termin, w którym kwalifikacje powinny zostać uznane, bez względu na to, w jakim państwie pracownik o to występuje. Częścią procedury uznawania kwalifikacji ma być test znajomości języka zarówno technicznego, jak i na poziomie zwykłej konwersacji. Miałoby to dotyczyć szczególnie lekarzy i pielęgniarek.

Jak podkreślają parlamentarzyści, umiejętność porozumienia się z pacjentem oraz współpracownikami jest najważniejsza i pozwala uniknąć niebezpiecznych sytuacji, nawet tych zagrażających życiu i zdrowiu pacjenta.

Czytaj także w serwisie:

Sfera budżetowa

»

Lekarze i pielęgniarki