Tytuł diagnosty laboratoryjnego będą mogły uzyskać osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna. Takie rozwiązania projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej, przedłożony przez ministra zdrowia, którego pierwsze czytanie obyło się w Sejmie.

Osobami uprawnionymi do samodzielnego wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej będzie diagnosta laboratoryjny, lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii lub lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Czytaj więcej

Urlop szkoleniowy – czym jest i komu przysługuje?

- Diagności laboratoryjni uzyskają sześć dni urlopu szkoleniowego rocznie. Zmiany w naszej ocenie pozytywnie wpłyną na wzrost zainteresowania uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania tego zawodu – uzasadniał Piotr Bromber, wiceminister zdrowia.

- Diagności czekali 20 lat na zmianę ustawy – dodała Elżbieta Gelert z Koalicji Obywatelskiej.

Etap: po pierwszym czytaniu w Sejmie