To reakcja Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) na niedawną nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, której art. 7 wprowadza uproszczone tryby przyznawania prawa wykonywania zawodu (PWZ) osobom z dyplomem wydanym poza UE.

„Zwracamy uwagę na pilną potrzebę zmiany przepisów regulujących wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty osobom z dyplomem ukończenia studiów wydanym przez polską szkołę wyższą, którzy ukończyli staż podyplomowy, ale nie uzyskali PWZ z powodu niezłożenia z wynikiem pozytywnym LEK lub LDEK” – pisze Prezydium NRL.

I dodaje, że w obecnym stanie prawnym taki lekarz może wykonywać zawód jedynie w czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pod warunkiem skierowania go do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wówczas jest uznawany za lekarza w trakcie staży podyplomowego i wykonuje zawód na podstawie PWZ wydanego na ten czas.

„Zatem jego prawa jako lekarza – w porównaniu z osobami, którym minister zdrowia wyda w uproszczonym trybie decyzje zezwalającą na wykonywanie zawodu – są bardzo ograniczone” – zauważają lekarscy samorządowcy. Dodają, że egzaminu LEK i LDEK nie zdaje od 10 do 20 proc. przystępujących do nich lekarzy, którzy muszą czekać pół roku na kolejną edycję egzaminu, przeprowadzonego w lutym i we wrześniu.