Wadliwa regulacja pozbawia dodatku za pracę z zakażonymi Covid-19 medyków, którzy są najbardziej narażeni na kontakt z wirusem – pracujących w izbach przyjęć szpitali covidowych. W sprawie medyków interweniują prawnicy Zespołu Kryzysowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL).

1 czerwca minister zdrowia zmienił polecenie dla prezesa NFZ w sprawie tzw. dodatków covidowych za pracę z zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Zmiana odbierała prawo do świadczenia osobom udzielającym świadczeń w jednostkach Państwowego Ratownictwa Medycznego, w szczególności w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) lub izbach przyjęć we wszystkich podmiotach leczniczych.

Czytaj też: Komu przysługuje dodatek covidowy

Medycy protestowali przeciwko takiemu rozwiązaniu, argumentując, że to właśnie pracownicy SOR-ów i izb przyjęć są najbardziej narażeni na kontakt z zakażonym, a przez to na zakażenie, i że nie powinno im się zabierać dodatków. Resort pozostał jednak nieugięty, zostawiając dodatki covidowe osobom udzielającym świadczeń i mającym bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV-2 w podmiotach, które zapewniają łóżka dla takich osób, a więc głównie w szpitalach covidowych. Nie przewidział jednak, że szpitale covidowe, w tym szpitale zakaźne, mają covidowe izby przyjęć, w których pracują medycy zatrudnieni wyłącznie tam.

Zwykle dyżurni izby przyjęć pracują także na oddziałach covidowych i dodatki należą im się z tego tytułu. Są jednak wyjątki – lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni mający etat lub kontrakt wyłącznie w izbie przyjęć szpitala zakaźnego. Niektórzy pracują nawet w izbach przyjęć, które w oficjalnej nazwie mają przymiotnik „zakaźna".

Prawnicy Zespołu Kryzysowego OZZL interweniują w tej sprawie u ministra zdrowia. W piśmie do szefa resortu mecenasi proszą o wyjaśnienie treści jego decyzji zmieniającej polecenie w sprawie dodatków covidowych i tłumaczą, że zatrudnionym na zakaźnych izbach przyjęć również powinien należeć się dodatek:

„W podmiotach zapewniających łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, świadczeń zdrowotnych udzielają i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 również osoby wykonujące zawód medyczny w SOR i izbach przyjęć tych podmiotów. Winny być zatem uprawnione do dodatku" – tłumaczą prawnicy Zespołu Kryzysowego. Dodając, że zapis spowodował, że szefowie szpitali covidowych odmawiają dodatków pracownikom medycznym zatrudnionym wyłącznie w izbie przyjęć.

„Zwracamy się o potwierdzenie, że dodatkowe świadczenie przysługuje również wykonującym zawód medyczny w SOR i izbach przyjęć podmiotów zapewniających łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2" – apelują.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ