Opłaty za powtarzanie Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) wprowadza nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z 2015 r.

Za powtarzanie LEK i LDEK absolwenci medycyny zapłacą 100 zł, za PES – 700 zł. Tym samym przestaną być jedyną grupą zawodów medycznych, która wszystkie egzaminy ma bezpłatne. Za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL) płaci się 450 zł, a za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów (PESF) – 400 zł.

Zdaniem prof. Mariusza Klenckiego, dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, opłata za powtórny egzamin ograniczy absencję na egzaminach.

– Mamy kłopot z frekwencją, która w niektórych grupach sięga zaledwie 80 proc. Trudno to tłumaczyć nagłą chorobą lub wypadkami losowymi – tłumaczy.

Urzędnicy mają nadzieję, że zmobilizuje to lekarzy, którzy PES zdają po kilka, a nawet kilkanaście razy.

Innego zdania są członkowie Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ich zdaniem to dodatkowe obciążenie dla i tak już słabo opłacanych rezydentów i absolwentów medycyny, którzy na stażu podyplomowym mogą liczyć tylko na 2007 zł brutto miesięcznie.   —Karolina Kowalska