Jak donosi Deutsche Welle prezes Koen Lenaerts odpowiedział w ten sposób na sygnały z Polski, że rząd w Warszawie zwleka z podporządkowaniem się decyzji Trybunału o zawieszeniu czystki emerytalnej w Sądzie Najwyższym.

19 października Trybunał w Luksemburgu wydał postanowienie zabezpieczające, w którym nakazał Polsce natychmiastowe zatrzymanie zmian w SN i przywrócenie do pracy sędziów już wysłanych na emeryturę oraz zawieszenie naboru nowych sędziów do SN. Tymczasem przedstawiciele polskiego rządu twierdzą, że żeby przywrócić do pracy odesłanych na emeryturę sędziów, należy najpierw znowelizować ustawę o Sądzie Najwyższym.

- Polskie władze jak dotąd dały jedynie mgliste zapewnienie, że podporządkują się decyzjom Trybunału, jednocześnie jednak Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, wniósł do polskiego Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie, czy TSUE ma w ogóle prawo ingerować w sądownictwo krajów członkowskich - informuje dziś swoich czytelników Deutsche Welle.

Czytaj też:

Warchoł: powrót sędziów do SN wymaga uchwalenia nowej ustawy

TSUE broni Sądu Najwyższego. Czy władze Polski posłuchają?

Sędziowie SN wracają ze stanu spoczynku do służby

Gersdorf ws. decyzji TSUE o SN: Dobrze się stało

Dziennik przypomina, że wprawdzie sędziowie unijnego Trybunału nie mogą oficjalnie komentować spraw, które są w toku, ale przewodniczący Lenaerts, powołując się na inne postępowania, w tym sprawę Vaassen-Goebbels z 1966 r., nie pozostawił wątpliwości, że prawo wspólnotowe jest nadrzędne wobec prawa krajowego i musi być respektowane.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

– Kraj, który nie stosuje się do decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE stawia siebie poza unijnym porządkiem prawnym – powiedział prezes TSUE podczas spotkania z dziennikarzami w Luksemburgu .

Podkreślił, że  Trybunał UE to "kręgosłup, na którym opiera się cały porządek prawny UE", dlatego każde państwo członkowskie musi przestrzegać jego decyzji i to zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym.

Zdaniem prezesa TSUE  tylko absolutna wspólnota takich samych wartości i reguł pozwala zagwarantować jednolite stosowanie prawa unijnego we wszystkich państwach członkowskich.

– Dialog między sądami w całej UE opiera się na wzajemnym zaufaniu i założeniu, że sądy krajów członkowskich są równe z perspektywy prawa unijnego, a unijni sędziowie niezawiśli i bezstronni. Nie mogą być na nich wywierane naciski zewnętrzne ani ze strony władzy, czy to ustawodawczej czy wykonawczej, ani ze strony innych grup, jak media, politycy, grupy interesu, np. inwestorzy. Sędzia ma obowiązek utrzymywać równy dystans wobec wszystkich stron postępowania i nie faworyzować żadnej z nich, na tym polega zasada bezstronności. Tylko wtedy będzie mógł orzekać zgodnie z literą prawa – powiedział Lenaerts.