Wybór ogłosiła w środę wieczorem w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie kapituła nagrody, której partnerem i patronem medialnym jest „Rzeczpospolita".

49-letni sędzia Tuleya swymi orzeczeniami nieraz wywoływał krytykę rządzących – np. w sprawie kardiochirurga Mirosława G., gdy porównał działania CBA do metod stalinowskich. Te czasy zna dobrze, bo uchylił kilkadziesiąt niesprawiedliwych wyroków wydanych w latach 50., a strażnika mokotowskiego więzienia wysłał za kraty. Orzeka w stołecznym Sądzie Okręgowym. Jego wyroki zapadają w pamięć. Tak było, gdy uchylał decyzję prokuratury kończącą sprawę osławionych obrad Sejmu w Sali Kolumnowej, czy gdy zadawał pytanie prejudycjalne do TSUE o niezawisłość sędziego.

Kapituła uznała, że sędziego wyróżniają rzetelność zawodowa, wytrwałość, niezłomność i wysoki poziom niezależności intelektualnej. Interpretując przepisy oraz analizując materiał dowodowy, argumentuje jasno, rzeczowo i konsekwentnie. Laureat sprzed dwóch lat, prof. Jerzy Zajadło, mówił w laudacji: sędzia powinien w uzasadnieniu precyzyjnie wyjaśnić, dlaczego postąpił właśnie w ten a nie inny sposób, przekonując samego siebie do słuszności orzeczenia. Nie wystarczy jednak przekonanie samego siebie, trzeba jeszcze poszukać pewnej nici porozumienia i zrozumienia tych, których wyrok dotyczy, i tych, którzy będą go oceniać – innych sędziów, opinii publicznej. Taki jest sędzia Igor Tuleya – mówił.

Czytaj także:

Gala Nagrody im. Edwarda J. Wende 23 października 2019 r.

Laureat nagrodę przyjął, a jej część pieniężną – 15 tys. zł, postanowił przekazać fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Przyznano też honorowe wyróżnienie. Otrzymali je twórcy inicjatywy #WolneSądy: Maria Ejchart-Dubois oraz adwokaci Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik i Michał Wawrykiewicz. Kapituła uznała, że inicjatywa odgrywa ważną rolę, rzetelnie informując obywateli o wadze i znaczeniu zmian w prawie i związanych z tym zagrożeniach dla wolności i praw obywatelskich.

Nagroda im. Edwarda J. Wende została ustanowiona przez Fundację dla Polski na pamiątkę tego adwokata, obrońcy w sprawach politycznych w PRL, a po 1989 r. senatora i posła, pierwszego po wojnie konsula honorowego Luksemburga w Polsce. Zmarł w 2002 r. Nagrodę otrzymują zaangażowani w działalność publiczną (nie tylko prawnicy) za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej oraz realizacji idei państwa prawa.

Pierwszym laureatem, w 2003 r., był Jan Rokita. Potem wyróżniono Witolda Kuleszę, Marka Safjana, Jacka Taylora, Marka A. Nowickiego, Stanisława Waltosia, Adama Daniela Rotfelda, Mikołaja Pietrzaka, Karola Modzelewskiego i ostatnio prof. Zajadłę.