W piśmie wskazano, że na początku tego miesiąca Zarząd ENCJ omawiał ostatnie wydarzenia w polskim sądownictwie, w tym zwłaszcza rolę KRS w tych wydarzeniach.

- Zmiany te oraz przypuszczalnie aktywna w nich rola KRS stanowią powód, dla którego Zarząd ENCJ rozważa, czy powinien zaproponować Walnemu Zgromadzeniu, usunięcie KRS z członkostwa ENCJ - pisze prezes ENCJ, Kess Sterk.

Aby  podjąć decyzję w tej sprawie, zarząd zadał kilka pytań przewodniczącemu KRS, sędziemu Leszkowi Mazurowi.

ENCJ pyta m.in., czy listy sędziów wspierających w procedurze powoływania członków KRS zawierają 50 sędziów ściśle związanych z Ministrem Sprawiedliwości, czy członek KRS Maciej Nawacki został powołany bez wymaganej prawem liczby 25 podpisów sędziów, a także czy to prawda, że ??KRS w pełni popiera reformy rządu, zwłaszcza ustawę z 20 grudnia 2019 r. (tzw. ustawa kagańcowa)?

Ostateczny termin na udzielenie odpowiedzi wyznaczono na piątek, 13 marca.

Czytaj także:

KRS coraz trudniej się dogadać we własnym gronie