Komunikat został wydany  "w związku z licznymi zapytaniami oraz doniesieniami medialnymi dotyczącymi wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa". CIS przypomina, że członkowie KRS zostali wybrani 6 marca 2018 r. na mocy uchwały Sejmu VIII kadencji. Ich zgłoszenia wpłynęły między 23  a 25 stycznia 2018 r.

Dalej CIS podaje, jakim poparciem cieszyli się poszczególni kandydaci:

1) Dariusz Drajewicz - przez grupę 25 sędziów

2) Jarosław Dudzicz - przez grupę 38 sędziów

3) Grzegorz Furmankiewicz - przez grupę 27 sędziów

4) Marek Jaskulski - przez grupę 28 sędziów

5) Joanna Kołodziej-Michałowicz - przez grupę 30 sędziów

6) Jędrzej Kondek - przez grupę 29 sędziów

7) Teresa Kurcyusz-Furmanik - przez grupę 2130 obywateli oraz grupę 32 sędziów

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

8) Mariusz Lewiński - przez grupę 2160 obywateli

9) Ewa Łąpińska - przez grupę 29 sędziów

10) Zbigniew Stanisław Łupina - przez grupę 57 sędziów

11) Leszek Mazur - przez grupę 40 sędziów

12) Maciej Andrzej Mitera - przez grupę 25 sędziów

13) Maciej Nawacki - przez grupę 28 sędziów

14) Dagmara Pawełczyk-Woicka - przez grupę 28 sędziów

15) Robert Pelewicz - przez grupę 28 sędziów

16) Rafał Puchalski - przez grupę 25 sędziów

17) Paweł Kazimierz Styrna - przez grupę 26 sędziów

18) Mariusz Witkowski - przez grupę 31 sędziów

"Wyżej wymienionych kandydatów zgłoszonych przez grupę co najmniej 25 sędziów poparło łącznie 364 sędziów. W tej liczbie 275 sędziów udzieliło poparcia tylko jednemu kandydatowi, a 89 sędziów udzieliło poparcia więcej niż jednemu, w tym:

• 62 sędziów poparło 2 kandydatów,

• 12 sędziów poparło 3 kandydatów,

• 4 sędziów poparło 4 kandydatów,

• 5 sędziów poparło 5 kandydatów,

• 1 sędzia poparł 7 kandydatów,

• 2 sędziów poparło 8 kandydatów,

• 3 sędziów poparło 9 kandydatów"  - informuje CIS.

Centrum Informacyjne Sejmu zaznacza, że osoby popierające poszczególne kandydatury faktycznie posiadają status sędziów,  co potwierdził Minister Sprawiedliwości. Natomiast listy obywateli udzielających poparcia kandydatom zostały zbadane przez Kancelarię Sejmu, "analogicznie jak w przypadku postępowania z obywatelską inicjatywą ustawodawczą" - wyjaśnia CIS.

W komunikacie podkreślono również, że nie ma możliwości wycofania poparcia raz udzielonego kandydatowi do KRS.

„Warto zaznaczyć, że żaden przepis ustawy o KRS nie przewiduje możliwości wycofania raz udzielnego kandydatowi do KRS poparcia. Podobnie jak sędzia nie może wycofać się z wydanego wyroku, nie może po podpisaniu listy poparcia wycofać tego podpisu. Zarówno z opinii Biura Analiz Sejmowych, jak i opinii zewnętrznej, sporządzonej przez dr hab. Marka Dobrowolskiego wynika, że ze względu na brak przepisów umożliwiających wycofanie raz udzielonego poparcia, oświadczenie o wycofaniu poparcia jest bezskuteczne." - czytamy w komunikacie.

Czytaj też:

WSA o jawności list poparcia do KRS: nakaz PUODO nie dotyczy sądu

Listy poparcia do KRS: co napisał Prezes UODO w swoich postanowieniach ws. postępowania wobec Kancelarii Sejmu

UODO zakazał publikacji list poparcia dla kandydatów do KRS

Bodnar o decyzji ws. list poparcia KRS: Prezes UODO przyznał sobie prawo do kontrolowania prawomocnych orzeczeń sądu

Przypomnijmy - prawomocnym wyrokiem z 28 czerwca 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny nakazał Szefowi Kancelarii Sejmu RP udostępnić jako informację publiczną wykaz sędziów, popierających kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.  30 lipca był maksymalnym terminem dla Kancelarii Sejmu na udostępnienie list.

Tak się jednak nie stało, bowiem Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie skargi osoby fizycznej oraz z urzędu wszczął dwa postępowania wobec Kancelarii Sejmu w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych sędziów zawartych w wykazie sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Postanowienia w tej sprawie wydał 29 lipca 2019 r.

Do czasu wydania decyzji kończących postępowania Prezes UODO wydał postanowienia zobowiązujące Kancelarię Sejmu do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w wyżej wymienionych sprawach.

Na te postanowienia powoływała się w styczniu 2020 r. Szefowa Kancelarii Sejmu odmawiając okazania list poparcia sędziemu z Olsztyna Pawłowi Juszczyszynowi za co została ukarana grzywną.