Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wszczął postępowanie karne ws. przekroczenia uprawnień przez sędziów sądów rejonowego i okręgowego w Krakowie. Orzekali oni w sprawie delegacji prok. Mariusza Krasonia z Prokuratury Regionalnej w Krakowie do Prokuratury Rejonowej Wrocław-Krzyki - uwzględnili jego wniosek o wstrzymanie delegacji oraz przywrócili do pracy w Krakowie.

Rzecznika Praw Obywatelskich niepokoi, że wszczęcia postępowania może być związane z wykonywaniem funkcji orzeczniczych przez sędziów, w ramach ich konstytucyjnych i ustawowych obowiązków.

Czytaj też: Przeniesienie prokuratora Krasonia - odpowiedź Prokuratora Krajowego nie zadowoliła RPO

- Możliwość naruszenia niezależności władzy sądowniczej – odrębnej od innych władz (art. 10 Konstytucji) – nasuwa wątpliwość dotyczącą ryzyka przekroczenia uprawnień przez organy prokuratury w niniejszej sprawie (art. 231 Kodeksu karnego) - napisał zastępca RPO Stanisław Trociuk do prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego.

Poprosił go o informacje dotyczące postępowania w tej sprawie, zwłaszcza - o wskazanie przyczyn i podstaw jego podjęcia.

Przypomnijmy, że w lipcu 2019 r. prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie Mariusz Krasoń został oddelegowany do niższej o dwa szczeble w hierarchii Prokuratury Rejonowej Wrocław-Krzyki. Delegacja wzbudziła protesty w środowisku prokuratorskim, adwokackim i sędziowskim. Wskazywano, że decyzja o przeniesieniu, choć zgodna z przepisami, jest w rzeczywistości ukrytą karą dyscyplinarną za zainicjowanie przez Krasonia w maju 2019 r. uchwały Zgromadzenia Prokuratury Regionalnej w Krakowie, która sygnalizowała m.in. ograniczanie niezależności prokuratorów. Podkreślano, że prokurator został skierowany do odległej o prawie 300 km prokuratury, choć przełożeni wiedzą, że w Krakowie opiekuje się chorymi rodzicami.

Prok. Krasoń zaskarżył decyzję zwierzchników do sądu. W listopadzie 2019 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wstrzymał delegację  do czasu rozstrzygnięcia sprawy, a w grudniu 2019 r. Sąd Rejonowy w Krakowie przywrócił Krasonia do pracy w Krakowie, nakazując prokuraturze wypłatę 1000 zł za każdy dzień zwłoki na konto prokuratora. Prokuratura nie wykonała tego nakazu.

Wstrzymując delegację, sąd okręgowy uwzględnił argumenty, że uprawnienie do oddelegowania nie jest uznaniowe. Musi być uzasadnione, a uzasadnienie podlega ocenie sądu. Stanowisko sądu jest odmienne od stanowiska Prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego, który twierdził, że decyzja o oddelegowaniu ma charakter dyskrecjonalny i nie wymaga uzasadnienia.

Sprawę przeniesienia prokuratora Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z własnej inicjatywy. Przyłączył się też do powództwa Mariusza Krasonia przeciw Prokuraturze Regionalnej w Krakowie (sygn. akt VII P 45/19). Wniósł o uwzględnienie powództwa prokuratora.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

- Powództwo nie kwestionuje instytucji delegowania przewidzianej w Prawie o prokuraturze, lecz wskazuje na niewłaściwy sposób jej zastosowania, prowadzący do naruszenia obowiązku szanowania godności pracownika oraz mechanizmów równościowych – napisał RPO do sądu.