Komisja Europejska ma opublikować dzisiaj raporty dotyczące przestrzegania zasad państwa prawa we wszystkich 27 krajach UE. RMF FM przypomina, iż jest to nowy mechanizm dorocznego przeglądu praworządności, który ma pokazać, że KE nie stosuje podwójnych standardów i ocenia wszystkie kraje, stosując tę samą metodologię.

Radiostacja zwraca uwagę, że Komisja Europejska przypomina w raporcie wszystkie swoje obawy i zastrzeżenia wobec reformy sądownictwa przeprowadzonej przez rząd PiS-u, i zaznacza, że obawy te nadal się utrzymują.

"Reformy, które miały wpływ na Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, sądy powszechne, Krajową Radę Sądownictwa i prokuraturę, zwiększyły wpływ władzy wykonawczej i ustawodawczej na wymiar sprawiedliwości, a tym samym osłabiły niezawisłość sędziów" - czytamy w dokumencie, do którego dotarła korespondentka RMF FM.

Według KE, reforma sądownictwa nie poprawiła jego skuteczności - wręcz przeciwnie.

KE zauważa, że jeśli chodzi o długość postępowań sądowych w Polsce, to ogólne wyniki sądów powszechnych są zbliżone do unijnej średniej. "Jednak w 2018 roku nastąpiło wydłużenie szacowanego czasu potrzebnego na rozstrzygnięcie spornych spraw cywilnych i handlowych, a także pogorszenie tempa rozstrzygania takich spraw" - zaznacza Komisja i zwraca uwagę, że podczas gdy liczba takich spraw spadła, wzrosła liczba spraw w toku.