Resort zamierza przygotować ustawę o biegłych sądowych, w której przewiduje m.in. zwiększenie odpowiedzialności ekspertów za przygotowywane przez nich na potrzeby postępowań sądowych opinie.

– Planujemy w dużej reformie stworzenie ustawy o biegłych – mówi „Nasz Dziennik" Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. Dodaje, że przewidziana jest w tym projekcie „certyfikacja biegłych; kontrola jakości pracy biegłych, ich powoływania, odwoływania i nadzoru – elektroniczny system kontroli pracy biegłych dostępny dla sądów i stron z informacjami o obciążeniu pracą biegłego, o terminowości sporządzanych przezeń opinii itp.".

Przypomnijmy, iż zapowiedź reformy biegłych sądowych pojawiła się podczas niedawnej konwencji "Solidarnej Polski". Wiceminister Warchoł mówił, że ma ona obejmować centralizację ich powoływania oraz odwoływania, certyfikację oraz stworzenie centralnej listy biegłych.