O zgodę na pociągnięcie sędziego Iwulskiego do odpowiedzialność karnej wystąpili prokuratorzy Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Ich zdaniem sędzia SN mógł dopuścić się zbrodni komunistycznej. Chodzi o bezprawne pozbawienie wolności Leszka W. robotnika i działacza demokratycznej opozycji PRL. Wyrokiem z października 1982 r. 21-latek został skazany na trzy lata pozbawienia wolności za wykonywanie i kolportowanie ulotek wymierzonych w ówczesne władze PRL.

Józef Iwulski to trzeci sędzia Sądu Najwyższego i pierwszy w stanie czynnym, którego sprawa immunitetowa będzie rozpatrywana w Izbie Dyscyplinarnej. Wcześniej ID uchyliła immunitet dwóch sędziów w stanie spoczynku - Stanisława K. oraz Jana R., którzy orzekali w stanie wojennym przeciwko opozycjonistom.

sygn. akt I DI 3/21, wcześniej I DO 61/20