Stowarzyszenie Iustitia zostało zgłoszone obok Węgierskiego Komitetu Helsińskiego oraz liderki białoruskiej demokratycznej opozycji Swiatłany Cichanouskiej.

- To nominacja za walkę o demokratyczną Europę opierającą się na zasadach. Kiedy prawa człowieka, praworządność i wolność wypowiedzi są zagrożone, zagrożony jest wspólny dla nas pokój - uzasadniła posłanka norweskiej Partii Pracy, Jette F. Christensen.

Laureat nagrody zostanie ogłoszony przez Norweski Komitet Noblowski na początku października, same nominacje przyjmowane były do 31 stycznia.

Prawo zgłaszania kandydatur mają m.in. członkowie parlamentów narodowych oraz rządów, a także nobliści z lat ubiegłych.