W resorcie sprawiedliwości trwają prace nad rozwojem portalu informacyjnego sądów powszechnych. Jak informuje Naczelna Rada Adwokacka, wśród szczególnych zasad doręczania pism procesowych znalazła się również ta, która mówi, że w przypadku braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej RP pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym, służącym udostępnianiu tych pism (na portalu informacyjnym).

Czytaj też: Cyfrowa rewolucja Portali Informacyjnych Sądów Powszechnych

Datą doręczenia w taki sposób jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym na portalu informacyjnym, zaś w przypadku braku zapoznania się, pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia umieszczenia go na portalu. Doręczenie pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego wywołuje skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia pisma sądowego.

Stąd postulat prezesa NRA Przemysława Rosatiego, by w pracach nad rozwojem portalu  uwzględniono i pilnie wdrożono funkcję pozwalającą profesjonalnym pełnomocnikom (adwokatom, radcom prawnym, prawnikom zagranicznym), a przede wszystkim stronom postępowań, na dostęp do informacji dotyczącej daty odbioru pisma doręczonego w sposób elektroniczny. Chodzi także o możliwość wydruku takiej informacji na podstawie danych zamieszczonych w portalu. Byłaby to funkcja elektronicznego, urzędowego poświadczenia odbioru pisma procesowego.

- Wdrożenie takiej funkcjonalności będzie korzystne zarówno dla instytucji wymiaru sprawiedliwości, jak i dla każdego indywidualnego użytkownika portalu – podkreśla prezes NRA.