Nowela regulaminu urzędowania sądów powszechnych ma przyspieszyć procedowanie w kolejnych pilnych sprawach. Przygotował ją minister sprawiedliwości.

Chodzi również o równomierne i obiektywne obciążenie sędziów oraz asesorów sądowych. Na tym jednak nie koniec. Celem jest także zapewnienie zbliżonego prawdopodobieństwa udziału w składzie wieloosobowym, wykorzystania rozwiązań informatycznych do losowego przydziału spraw oraz zastosowania innych sposobów losowego przydziału spraw, gdy nie ma możliwości korzystania z tych rozwiązań.

Dzięki zmianom sąd ma obowiązek rozpoznania spraw zamówień publicznych niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca. Zachowanie tego terminu wymaga zakwalifikowania spraw zamówieniowych do kategorii pilnych.

Opracowania naukowe wskazują natomiast, że przewlekłość postępowań sądowych jest z punktu widzenia społeczeństwa najpoważniejszym problemem sądownictwa.

Zażalenia na nakazy i zakazy wydane przez funkcjonariusza policji lub żandarmerii wojskowej sąd ma obowiązek rozpoznać nie później niż w ciągu trzech dni od ich wpłynięcia.

– Wydaje się więc zasadne, aby również te sprawy zostały zaliczone do katalogu pilnych, tym bardziej że może to wpłynąć na efektywność ochrony osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie – twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości.

W myśl art. 15aj ust. 2 ustawy o Policji oraz art. 18j ust. 2 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych sąd rozpoznaje zażalenie w takich sprawach nie później niż w ciągu trzech dni od wpłynięcia do sądu.

Jak więc uzasadnia Ministerstwo Sprawiedliwości, chodzi o sprawy, na których rozpoznanie konkretne przepisy wyznaczają konkretny termin.

Zmiana, zdaniem autorów, ma szansę poprawić ochronę osób dotkniętych przemocą, a także zapewnić skuteczne interwencje wobec osób znęcających się nad najbliższymi.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe