Krajowa Rada Sądownictwa przeciwna cięciu kilometrówek sędziów

30 gr to za mało na zwrot kosztów dojazdu do sądu – uważa rada.

Aktualizacja: 23.12.2014 09:03 Publikacja: 23.12.2014 08:08

Krajowa Rada Sądownictwa przeciwna cięciu kilometrówek sędziów

Foto: www.sxc.hu

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości zwrotu kosztów przejazdu sędziego z miejsca zamieszkania do sądu właśnie zaopiniowała go negatywnie. W budżecie na 2015 r. na dojazdy sędziów zarezerwowano 10 mln zł, o połowę mniej niż w 2014 r.

Kilka tygodni temu minister sprawiedliwości przygotował projekt rozporządzenia, w którym zaproponował nową wysokość zwrotu kosztów przejazdu na 30 gr. Takie stawki mają obowiązywać w 2015 r. Przez ustalenie stałej stawki minister chce monitorować limit wydatków na przejazdy sędziów z miejsca zamieszkania do sądu. Zachowanie limitu pozwoli na zwiększenie wynagrodzeń w 2015 r.

W ostatnich latach minister na dojazdy sędziów do pracy wydał dużo więcej. W 2013 r. wydatki na ten cel wyniosły 16 mln zł; w 2014 r. 20 mln zł. Sędziom nie podobają się planowane oszczędności.

Przeciwko obcięciu kilometrówek ostro zaprotestowali sędziowie.

– Zamieszkiwanie sędziów poza siedzibą sądów jest często pochodną ich sytuacji majątkowej – uważa Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Podkreśla, że szczególnie w dużych ośrodkach miejskich ceny nieruchomości zestawione z dochodami sędziów nie pozwalają na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych.

Teraz głos na temat propozycji ministra Cezarego Grabarczyka zabrała Krajowa Rada Sądownictwa. Krytycznie odnosi się do zaproponowanego w projekcie ustawy, będącej podstawą wydania rozporządzenia, rozwiązania polegającego na czasowym powiększeniu niestałych składników wynagrodzeń dla asystentów sędziów i innych urzędników sądowych kosztem ograniczenia w 2015 r. wydatków ponoszonych na zwrot kosztów przejazdu sędziów z miejsca zamieszkania do siedziby sądu.

Rada stoi na stanowisku, że zaproponowana w projekcie rozporządzenia kwota 0,30 zł za kilometr jest niewspółmierna do rzeczywiście ponoszonych kosztów i rażąco odbiega od stawki wynikającej z przepisów dotyczących zwrotu kosztów przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Rada z ubolewaniem odnotowuje także, że po raz kolejny wskutek zbyt późnego przedstawienia projektu aktu prawnego, tj. rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, została pozbawiona możliwości zaopiniowania projektu przed jego uchwaleniem.

Listopadowe cięcie kilometrówek sędziowskich nie jest ostatnim, jakie czeka to środowisko. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pracuje właśnie nad nowelizacją prawa o ustroju sądów powszechnych. Kilka dni temu komisja przyjmowała sprawozdanie specjalnej podkomisji powołanej do prac nad projektem noweli. Znalazł się w niej m.in. przepis ograniczający kilometrówki do minimum.

W przyszłości, jeśli sędzia uzyska zgodę na dojazdy z miejsca zamieszkania do siedziby sądu, niekoniecznie otrzyma zwrot pieniędzy za paliwo. Nie mają co na to liczyć sędziowie sądów rejonowych i ci z wyższych instancji, dla których odległy sąd jest pierwszym miejscem orzekania. Zwrotu nie będzie też dla sędziów, którzy dojeżdżają do sądu mniej niż 20 km. Trzecią grupą wyłączoną z kilometrówek są sędziowie, którzy zmienili miejsce świadczenia pracy na skutek orzeczenia kary dyscyplinarnej oraz orzeczenia sądu dyscyplinarnego o przeniesieniu na inne miejsce służbowe ze względu na powagę stanowiska. Przepis zyskał akceptację komisji.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność