W wystąpieniu rzecznik podtrzymał swoje stanowisko w sprawie potrzeby uregulowania na poziomie ustawy uprawnień pracowników ochrony w budynkach sądowych.

Według rzecznika, zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach sądowych oraz zapobieganie naruszaniu zakazu wnoszenia broni, materiałów wybuchowych i innych środków niebezpiecznych, w praktyce wymaga często dokonania przez pracowników ochrony czynności o charakterze prewencyjnym m.in. przeglądania zawartości wnoszonych na teren sądu toreb czy odzieży.

- Wprawdzie przeglądanie może być powierzone osobom innym niż funkcjonariusze Policji, to jednak wymaga regulacji ustawowej z uwagi na ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności - podkreśla rzecznik.

- Kwestie te nie mogą być uregulowane na przykład w regulaminach sądów, jak ma to obecnie miejsce - dodaje.

W ocenie rzecznika z obecnych przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych nie sposób wyinterpretować uprawnienia pracowników ochrony do przeglądania bagażu i odzieży osób wchodzących do budynku sądu w przypadku podejrzenia wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów.

W związku z powyższym rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra o przedstawienie informacji o aktualnym stanie prac legislacyjnych w omawianej kwestii.