Kolejna dymisja w olsztyńskim sądzie. Sędzia Michał Lasota traci stanowisko

Michał Lasota został odwołany z funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie - poinformowało we wtorek popołudniu na platformie "X" Ministerstwo Sprawiedliwości.

Publikacja: 19.03.2024 17:38

Sędzia Michał Lasota

Sędzia Michał Lasota

Foto: PAP/Tomasz Gzell

W ubiegły poniedziałek 11 marca resort sprawiedliwości przekazało, że minister Adam Bodnar wszczął  procedurę odwołania ze stanowisk Prezesa i Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz ich zawieszenia w pełnieniu czynności.

Dlaczego minister sprawiedliwości odwołał sędziego Michała Lasotę

Jak czytamy na stronie MS, w odniesieniu do sędziego SO Michała Lasoty wniosek został uzasadniony nadużywaniem funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego poprzez wszczynanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów stosujących prawo europejskie. Przykładem tego rodzaju działania było wszczęcie 28 listopada 2019 r. postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi m.in. z tego powodu, że wykonując wyrok TSUE z 19 listopada 2019 r. (tzw. „sprawa AK”) podjął działania w celu weryfikacji prawidłowości powołania KRS ukształtowanej ustawą z 8 grudnia 2017 r., co doprowadziło do bezprawnego zawieszenia sędziego Juszczyszyna w wykonywaniu zawodu na okres ponad 2 lat, gdzie w związku z tą sprawą wyrokiem z 6 października 2022 r. (skarga nr 35599/20) ETPCz stwierdził naruszenie postanowień EKPCz (art. 6, art. 8, art. 18).

MS wskazało, że kolejnym argumentem uzasadniającym odwołanie SO Michała Lasoty był jego dwukrotny udział w procedurze konkursowej przed KRS, ukształtowaną ustawą z 8 grudnia 2017 r., w celu objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego, a następnie sędziego sądu apelacyjnego.

Zdaniem ministra Adama Bodnara sytuacja, w której orzeczenia z udziałem osoby pełniącej funkcję Prezesa Sądu Okręgowego mogą być z urzędu uchylane przez Sąd Najwyższy w trakcie kontroli kasacyjnej ze względu na bezwzględną przyczynę odwoławczą z art. 439 § 1 pkt. 2 k.p.k. (nienależyta obsada sądu), m.in. ze względu na udział sędziego w procedurze awansowej z udziałem nieprawidłowo ukształtowanej KRS, w sposób zasadniczy podważa autorytet wymiaru sprawiedliwości. Jak przykład takiego orzeczenia podano wyrok Sądu Najwyższego z 15 lutego 2024 r. (sygn. IV KK 327/23), gdzie – po przeprowadzeniu tzw. testu niezależności — wskazano, iż w przypadku udziału sędziego Michała Lasoty w składzie orzekającym obywatele nie mają zapewnionego prawa do rzetelnego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem — czytamy na stronie MS.

Wcześniej resort sprawiedliwości poinformował o odwołaniu prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, Macieja Nawackiego.

Czytaj więcej

Bodnar zawiesił prezesów sądów w Olsztynie Macieja Nawackiego i Michała Lasotę
Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność