Bodnar odwołuje prezesów Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Minister Sprawiedliwość Adam Bodnar wszczął procedurę odwołania prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie Zygmunta Drożdżejki i wiceprezeski Katarzyny Wysokińskiej-Walenciak. Oboje są też od wczoraj zawieszeni w pełnieniu czynności.

Publikacja: 01.02.2024 08:00

Sędzia Zygmunt Drożdżejko

Sędzia Zygmunt Drożdżejko

Foto: PAP/Jacek Bednarczyk

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, Adam Bodnar wystąpił z wnioskiem do kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie o wyrażenie opinii ws. odwołania prezesów Sądu Apelacyjnego w Krakowie, którzy awansowali na te stanowiska za kadencji Zbigniewa Ziobry. To kolejny z ruchów kadrowych oczekiwanych przez dużą część środowiska sędziowskiego po zmianie rządu.

Sędzia Zygmunt Drożdżejko jest nowym prezesem Sądu Apelacyjnego w Krakowie od 20 września 2023 r. W marcu u.br. odebrał nominację na sędziego SA. Wcześniej był wizytatorem w krakowskim sądzie okręgowym, orzekał w wydziale I cywilnym i był jego przewodniczącym. Sędzią jest od 1999 r.

Katarzyna Wysokińska-Walenciak również dostała nominację od neo-KRS. Jak twierdzi OKO.press - jest znajomą  szefowej Rady Dagmary Pawełczyk-Woickiej. Wcześniej była wiceprezesem krakowskiego sądu okręgowego.

Czytaj więcej

Krakowscy sędziowie chcą wymiany prezesów. Prezesi wydali oświadczenie

Jak MS uzasadnia decyzję o odwołaniu prezesów Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, że prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych oraz gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

„Minister Sprawiedliwości zwraca uwagę na fakt, że w 2017 r., tj. okresie sprawowania funkcji Ministra Sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę, doszło do zmiany przepisów u.s.p., która z jednej strony umożliwiła arbitralne odwoływanie przez Ministra Sprawiedliwości, w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, prezesów i wiceprezesów sądów a z drugiej strony wyeliminowała wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów. Doprowadziło to do sytuacji, w której na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów, w tym również jednostek dużych i stojących wysoko w hierarchii sądownictwa powszechnego, Minister Sprawiedliwości zaczął wyznaczać osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego, a także niecieszące się zaufaniem i autorytetem środowiska sędziowskiego. Stan taki narusza konstytucyjne zasady odrębności władzy sądowniczej i niezależności sądów. Jak podkreślał Trybunał Konstytucyjny, prezesi sądów powszechnych wyposażeni zostali w kompetencje w sferze wykonywania zadań przez sądy. Z tych przyczyn nieograniczony wpływ Ministra Sprawiedliwości na obsadę stanowisk prezesów sądów lub na faktyczne wykonywanie ich zadań przez osoby wyznaczone jedynie przez organ władzy wykonawczej, może powodować nieuprawniony wpływ ministra na działalność orzeczniczą. Aby zagwarantować niezależność sądów konieczne jest zapewnienie w ustawie odpowiedniego udziału samorządu sędziowskiego podczas powoływania i odwoływania prezesów sądów (tak Trybunał Konstytucyjny m.in. w wyroku z dnia 15 stycznia 2009 r., K 45/07, w wyroku z dnia 9 listopada 1993 r., K. 11/93).” - czytamy w komunikacie resortu o odwołaniu prezesów krakowskiego SA.

Czytaj więcej

Kolegium Sądu Apelacyjnego przeciwko odwołaniu Schaba. Co zrobi Bodnar

Dalej MS informuje, że  kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli często wybierani według klucza pozamerytorycznego, a jednocześnie nie cieszyli się autorytetem i zaufaniem środowiska sędziowskiego, więc nie byli w stanie w sposób rzetelny wywiązywać się z powierzonych im obowiązków. Poza tym MS uważa, że Zygmunt Drożdżejko i Katarzyna Wysokińska-Walenciak nie dają gwarancji prawidłowego wykonywania zadań, zgodnie z dobrem i interesem wymiaru sprawiedliwości. Wskazuje na to przeprowadzona we wnioskach do Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie szczegółowa analiza okoliczności towarzyszących ich powołaniu na stanowiska sędziów sądu apelacyjnego, wskazujących na ich powiązania z władzą wykonawczą. 

Resort sprawiedliwości zaznacza, że Adam Bodnar podjął decyzje o wszczęciu procedury odwołania oraz zawieszeniu obojga prezesów po „starannym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi sytuacji sądu, a także orzeczeniami Sądu Najwyższego (sygn. KK 60/23, III KK 109/23 oraz III KK 239/23) podważającymi status sędzi Katarzyny Wysokińskiej-Walenciak jako niezależnego i bezstronnego sędziego ze względu na okoliczności towarzyszące jej powołaniu do sądu apelacyjnego.” Analogiczne orzeczenia,  wydane przez Sąd Apelacyjny w Krakowie dotyczą sędziego Zygmunta Drożdżejki (sygn. akt I ACa 518/21 oraz I ACo 291/23). 

„Sytuacja w której orzeczenia wydane z udziałem osób pełniących tak wysokie funkcje w sądownictwie mogą być podważone przez strony w oparciu o zarzut nieprawidłowej obsady sądu niewątpliwie podważa autorytet wymiaru sprawiedliwości.” - twierdzi MS.

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, Adam Bodnar wystąpił z wnioskiem do kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie o wyrażenie opinii ws. odwołania prezesów Sądu Apelacyjnego w Krakowie, którzy awansowali na te stanowiska za kadencji Zbigniewa Ziobry. To kolejny z ruchów kadrowych oczekiwanych przez dużą część środowiska sędziowskiego po zmianie rządu.

Sędzia Zygmunt Drożdżejko jest nowym prezesem Sądu Apelacyjnego w Krakowie od 20 września 2023 r. W marcu u.br. odebrał nominację na sędziego SA. Wcześniej był wizytatorem w krakowskim sądzie okręgowym, orzekał w wydziale I cywilnym i był jego przewodniczącym. Sędzią jest od 1999 r.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego