Jest apel 37 sędziów SN ws. praworządności. Wzywają Manowską do ustąpienia

Grupa najdłużej orzekających sędziów Sądu Najwyższego zaapelowała do „osób pełniących funkcje Pierwszego Prezesa i Prezesów, kierujących pracami izb Cywilnej, Karnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej o ustąpienie z zajmowanych stanowisk".

Publikacja: 30.01.2024 13:33

Jest apel 37 sędziów SN ws. praworządności. Wzywają Manowską do ustąpienia

Foto: Adobe Stock

W stanowisku z 25 stycznia 2024 roku wezwano osoby powołane do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego przy udziale tzw. nowej Krajowej Rady Sądownictwa do powstrzymania się od orzekania i pełnienia funkcji, które objęły w Sądzie Najwyższym.

Do Prezesów SN kierujących pracami Izby Odpowiedzialności Zawodowej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zwrócono się o zawieszenie pracy tych Izb i przekazania w nich zarejestrowanych do rozpoznania w pozostałych izbach SN, adekwatnie do ich przedmiotu.

Jednocześnie zaapelowano do organów państwa odpowiedzialnych za przygotowanie i przebieg procesu legislacyjnego do niezwłocznego podjęcia działań, które usuną zagrażające prawom i wolnościom obywatelskim naruszenia praworządności w zakresie organizacji i działania sądów, w tym Sądu Najwyższego.

Sędziowie podpisani pod apelem wyjaśnili, iż od czerwca 2020 roku Pierwszy Prezes SN — powołując się na przepisy dotyczące zwalczania epidemii — odmawia zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN, w związku z tym wystosowanie apelu uznają za jedyną formę, w jakiej mogą wypowiedzieć się o istotnych społecznie kwestiach.

Wśród adresatów apelu znaleźli się Prezydent, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Pierwszy Prezes i Prezesi Sądu Najwyższego, Prokurator Generalny - Minister Sprawiedliwości oraz sędziowie SN powołani do pełnienia urzędu w postępowaniach prowadzonych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej ustawą z 7 grudnia 2017 roku.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność