Sędziowie na cenzurowanym w KRS. Tak wyglądały obrady na wniosek Ziobry

Akta spraw karnych o zniszczenie mienia i atak na inną osobę prowadzone w kilku sądach w Polsce będą poddane lustracji – postanowiła Krajowa Rada Sądownictwa na nadzwyczajnym posiedzeniu.

Publikacja: 29.08.2023 11:08

Posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa ws. przyszłości wymiaru sprawiedliwości

Posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa ws. przyszłości wymiaru sprawiedliwości

Foto: PAP/Leszek Szymański

Posiedzenie KRS okazało się dwudniowe. O jego zwołanie zwrócił się Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. Oburzyły go bowiem wyroki sądów m.in w sprawach Mariki czy kierowcy furgonetki Pro- Life. Jak ocenił minister, doszło do złamania zasady apolityczności sądów i niezawisłości sędziów.

KRS: Sędziowie nie powinni brać udziału w debacie stricte politycznej

Pierwszego dnia posiedzenia (28 sierpnia) Rada badała sytuację sądownictwa i wyroków, które zapadały w ostatnim czasie i które krytykował minister Ziobro. Pojawiły się też i inne sprawy.

Potem przyszedł czas na dyskusję. Ta była bardzo burzliwa. Po serii wystąpień Rada zarządziła dokończenie nadzwyczajnego posiedzenia dnia następnego, we wtorek – 29 sierpnia.

Wówczas to (po kilku godzinach obrad) podjęto decyzję w sprawie sędziów biorących udział w debacie publicznej.

– Sędziowie nie powinni brać udziału w debacie stricte politycznej, co nie znaczy, że nie mogą brać udziału w debacie publicznej – usłyszeliśmy w Radzie.

KRS zarządziła lustrację w sprawach, o których wspominał minister Ziobro. Chodzi o Marikę i kierowcę furgonetki Pro-Life. Ale nie tylko. Takich spraw, jak mówił, jest więcej. Stąd też w stanowisku Krajowej Rady Sądownictwa z wtorku zarządzono lustrację w: Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, wydziałach odwoławczych Sądu Okręgowego w Poznaniu, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Czytaj więcej

Dyskusja o apolityczności sędziów potrwa w KRS dłużej

Fundacja Dom Sędziego Seniora i Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia na cenzurowanym

W drugiej z uchwał podjętych we wtorek 29 sierpnia KRS oceniła wspieranie zawieszonych na podstawie orzeczeń sądów dyscyplinarnych sędziów przez Fundację Dom Sędziego Seniora i Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Rada Sądownictwa wyraziła wątpliwość co do zgodności działań tych organizacji pożytku publicznego z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. Ten temat ma być wyjaśniany w przyszłości.

– KRS zaapelowała do sędziów o zachowanie należytych standardów orzecznictwa urzeczywistniających bezstronność przy wydawaniu orzeczeń. Szczególnie o zaniechanie praktyk, gdy sędzia podporządkowuje treści wydawanych orzeczeń swoim poglądom politycznym czy światopoglądowym – twierdzi KRS.

Naruszenie standardów niezawisłości sędziowskiej, zwłaszcza obowiązku zachowania bezstronności, powinno spotkać się z adekwatną reakcją ze strony organów dyscyplinarnych – uważa Rada.

Minister Ziobro powiedział Radzie, że zastanawia się nad zmianami przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej.

– Praca sędziego ma szczególny charakter. Poza wielką władzą dyskrecjonalną, dla sprawowania której konieczna jest wewnętrzna niezawisłość i bezstronność, sędzia pełni funkcję arbitra w konfliktach społecznych. To wymaga zaufania, którego gwarancją jest zachowywanie tych standardów – uchwaliła KRS.

Podczas wtorkowego posiedzenia Rady przegłosowano także złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z konstytucją jednego z przepisów ustawy o SN. Chodzi o art. 87 ust. 1 zdanie drugie. Według rady przepis ten jest niezgodny z konstytucją. Chodzi o przepis pozwalający nadawać moc zasady prawnej uchwale podjętej przez siedmioosobowy skład sędziów SN.

Rada uważa, że ta zasada może być sprzeczna z zasadą niezawisłości sędziowskiej.

Czytaj więcej

Tomasz Pietryga: Konflikt po posiedzeniu w KRS – Ziobro nie zmienia taktyki

Posiedzenie KRS okazało się dwudniowe. O jego zwołanie zwrócił się Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. Oburzyły go bowiem wyroki sądów m.in w sprawach Mariki czy kierowcy furgonetki Pro- Life. Jak ocenił minister, doszło do złamania zasady apolityczności sądów i niezawisłości sędziów.

KRS: Sędziowie nie powinni brać udziału w debacie stricte politycznej

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?