KE skarży Polskę do TSUE w związku z antyunijnymi orzeczeniami TK

Komisja Europejska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce w związku z antyunijną wykładnią Konstytucji RP dokonywaną przez Trybunał Konstytucyjny pod wodzą Julii Przyłębskiej.

Publikacja: 19.07.2023 11:24

Julia Przyłębska ogłasza wyrok TK

Julia Przyłębska ogłasza wyrok TK

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Skarga wpłynęła do TSUE  17 lipca i - jak wynika z komunikatu TSUE -  dotyczy "orzecznictwa i legitymacji do orzekania Trybunału Konstytucyjnego".

Zdaniem Komisji, wykładnia Konstytucji dokonana przez TK w dwóch wyrokach – z 14 lipca 2021 r. (P 7/20) i z 7 października 2021 r. (K 3/21) – narusza zobowiązania Polski wynikające z art.19 ust.1 akapit drugi TUE, jak również w oczywisty sposób odrzuca ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa unijnego oraz wiążący skutek orzeczeń TSUE.

Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Konstytucja ma prymat nad prawem UE

Komisja wniosła o stwierdzenie, że Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE w związku brakiem spełnienia przez Trybunał Konstytucyjny wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy Zastrzeżenia te są związane z nieprawidłowości w procedurach powołania trzech sędziów TK w grudniu 2015 r. oraz w procedurze powołania jego Prezesa w grudniu 2016 r.  

Jak informuje biuro prasowe TSUE, Polska miałaby też zostać obciążona kosztami postępowania.

Skarga została zarejestrowana pod sygn. C-448/23.

Przypomnijmy, że w wyroku P 7/20 z 14 lipca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny w pięcioosobowym składzie wydał orzeczenie w sprawie wykonywania środków tymczasowych TSUE, które dotyczyły funkcjonowania sądownictwa w Polsce. Zdaniem TK były one niezgodne z polską konstytucją.

Z kolei 7 października 2021 r. w wyroku K3/21 TK pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej stwierdził, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy UE działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z Konstytucją  RP. Zdaniem TK, niekonstytucyjne jest też orzekanie na podstawie uchylonych lub zdelegalizowanych przez TK przepisów oraz upoważnianie przez TSUE sądów krajowych do kontroli legalności powołania sędziego.

Skarga wpłynęła do TSUE  17 lipca i - jak wynika z komunikatu TSUE -  dotyczy "orzecznictwa i legitymacji do orzekania Trybunału Konstytucyjnego".

Zdaniem Komisji, wykładnia Konstytucji dokonana przez TK w dwóch wyrokach – z 14 lipca 2021 r. (P 7/20) i z 7 października 2021 r. (K 3/21) – narusza zobowiązania Polski wynikające z art.19 ust.1 akapit drugi TUE, jak również w oczywisty sposób odrzuca ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa unijnego oraz wiążący skutek orzeczeń TSUE.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin