Śmierć 8-letniego Kamila wstrząsnęła całą Polską. Są wyniki kontroli w sądach

Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła sprawozdanie z lustracji spraw w sądach, które zajmowały się postępowaniem dotyczącym tragicznie zmarłego 8-letniego Kamila z Częstochowy.

Publikacja: 07.06.2023 10:05

Uroczystości pogrzebowe 8-letniego Kamila na Cmentarzu Kule w Częstochowie

Uroczystości pogrzebowe 8-letniego Kamila na Cmentarzu Kule w Częstochowie

Foto: PAP/Waldemar Deska

12 maja zespół prasowy Krajowej Rady Sądownictwa przekazał, że w związku z doniesieniami medialnymi odnoszącymi się do nieprawidłowości w działalności sądów dotyczących postępowania opiekuńczego w sprawie tragicznie zmarłego ośmioletniego Kamila, dręczonego przez ojczyma, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa przyjęli uchwałę o przeprowadzeniu lustracji spraw w sądach rejonowych w Częstochowie, Olkuszu i w Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Sądy te prowadziły sprawy dotyczące sytuacji w rodzinie Kamila.

Jak wówczas wyjaśniono, Krajowa Rada Sądownictwa – zgodnie ze swymi uprawnieniami - chce bezstronnie zbadać, czy w sądach tych dopełnione zostały wszystkie procedury.

W środę KRS przekazała mediom sprawozdanie z lustracji. Przeprowadził ją w dniach 11 maja 2023 r. – 17 maja 2023 r. zespół w składzie: sędzia dr Maciej Nawacki – przewodniczący, sędzia Katarzyna Chmura oraz poseł Bartosz Kowancki.

Jakie są wnioski?

"W oparciu o przedstawione ustalenia, po zapoznaniu się z całokształtem dokumentacji zawartej w wymienionych aktach spraw Zespół stwierdza, że w przedmiotowej sprawie Sąd Rejonowy w Olkuszu i Sąd Rejonowy w Częstochowie podejmował co do zasady czynności sprawnie oraz niezwłocznie i brak jest podstaw do przypisania obu Sądom bezczynności; zaniechania podejmowania działań bezpośrednio po uzyskaniu informacji" - czytamy. 

Dalej wskazano, iż "materiał dowodowy, którym dysponował Sąd Rejonowy w Olkuszu na przełomie 2022 i 2023 roku nie uzasadniał jednoznacznego wniosku, że dobro małoletnich jest na tyle zagrożone, że uzasadnione jest wydanie zarządzeń opiekuńczych poprzez umieszczenie małoletnich poza środowiskiem rodzinnym (akta sprawy sygn. akt III Nsm 735/22: sprawozdanie z wywiadu środowiskowego z dnia 21 listopada 2022 r., informacja Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2022 r.)".

Jednocześnie stwierdzono, że "nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Częstochowie w sprawie sygn. akt V Nsm 1622/22 zawarte w postanowieniu z dnia 16 sierpnia 2022 r. orzekające umorzenie postępowania w części obejmującej małoletnich K. M., F. M. i M. B. (art.355 k.p.c. w zw. z art.13§ 2 k.p.c.)".

Zespół KRS stoi na stanowisko, że "sąd opiekuńczy działa w otoczeniu profesjonalnych służb zajmujących się ochroną dziecka (kurator, pracownik socjalny, asystent rodziny, Policja, zespół interdyscyplinarny)", a "zapewnienie małoletnim właściwej ochrony prawnej wymaga skoordynowanego i wnikliwego realizowania obowiązków przez przedstawicieli wszystkich wymienionych służb". Zespół postuluje, by przedstawiciele służb, prowadzący pracę z rodziną (nadzór nad rodziną) w środowisku zobligowani byli, wizytując rodzinę, każdorazowo nawiązać kontakt z pozostającymi w tej rodzinie dziećmi, przez pryzmat doświadczania jakiejkolwiek formy przemocy.

Czytaj więcej

KRS weźmie pod lupę sądy, które wydawały decyzje ws. 8-letniego Kamila

W sprawozdaniu wyrażono przekonanie, że "koniecznym jest wprowadzenie zmian systemowych, zmierzających do zapewnienia skoordynowanego działania służb, do obowiązków których należy ochrona dobra dziecka, gwarantującego sprawny przepływ informacji pomiędzy tymi służbami, także z uwzględnieniem placówek zdrowia, które zważywszy na dysponowaną wiedzę, a w przypadku pobytu dziecka w szpitalu także narzędzia diagnostyczne, są w stanie najcelniej i najsprawniej stwierdzić u małoletniego dziecka patomechanizm powstania obrażeń". Jak dodano, ewentualne oczekiwanie od służb medycznych zaangażowania w szeroko pojętą ochronę małoletnich przed przemocą wydaje się tym bardziej uzasadnione, jeśli zważyć na okoliczność wielomiesięcznego oczekiwania na terminy badań diagnostycznych w sprawach opiekuńczych przez opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów oraz problemy z dostępnością biegłych sądowych psychologów.

Chłopiec zmarł 8 maja w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. "Bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca była postępująca niewydolność wielonarządowa. Doprowadziła do niej poważna choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu, spowodowane rozległymi, długo nie leczonymi ranami oparzeniowymi" - napisał w oświadczeniu rzecznik placówki Wojciech Gumułka.

Pod koniec marca 8-letni Kamil został pobity i oblany wrzątkiem przez ojczyma. Nikt nie udzielił mu pomocy a dziecko trafiło do szpitala dopiero po kilku dniach, gdy o jego stanie dowiedział się biologiczny ojciec.

W przeszłości chłopiec miał uciekać z domu, pojawiał się też w szkole z widocznymi obrażeniami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskował o pieczę zastępczą dla wszystkich dzieci w rodzinie Kamila, ale sąd nie podjął takiej decyzji.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział postępowanie wyjaśniające wobec sędziów z Sądów Rejonowych w Częstochowie i Olkuszu, które nie widziały podstaw do umieszczenia dziecka i jego rodzeństwa w pieczy zastępczej.

12 maja zespół prasowy Krajowej Rady Sądownictwa przekazał, że w związku z doniesieniami medialnymi odnoszącymi się do nieprawidłowości w działalności sądów dotyczących postępowania opiekuńczego w sprawie tragicznie zmarłego ośmioletniego Kamila, dręczonego przez ojczyma, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa przyjęli uchwałę o przeprowadzeniu lustracji spraw w sądach rejonowych w Częstochowie, Olkuszu i w Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Sądy te prowadziły sprawy dotyczące sytuacji w rodzinie Kamila.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?