Sędziowie: Jarosław Matras, szef wydziału V Izby Karnej SN, Tomasz Artymiuk, przewodniczący III wydziału IK SN oraz i Waldemar Płóciennik, kierujący II wydziałem IK SN złożyli właśnie rezygnacje z tych funkcji. Decyzja obowiązuje od 31 maja.

Powód? - Z dniem 27 maja prezesa IK SN  będzie pełnił sędzia SSN Zbigniew Kapiński – wyjaśnia sędzia Matras. I dodaje, że nie widzi on możliwości pełnienia dalej funkcji przewodniczącego wydziału V. – Dotychczasowe funkcjonowanie IK SN w zakresie wyborów kandydata na prezesa Izby opierało się na zasadzie, w której proponowani na stanowisko byli sędziowie, którzy zarówno przez staż jak i dorobek orzeczniczy w IK oraz szacunek jaki uzyskiwali w efekcie swojej pracy stawali się pierwszymi wśród równych i z tego powodu godnymi do piastowania tej funkcji. Po ostatnim wyborze, wszelkie formuły podległości organizacyjnej, stają się dla mnie niemożliwe – pisze sędzia w uzasadnieniu rezygnacji. 

Sędzia Matras zastrzega, że wydział V IK SN jest w dobrym stanie organizacyjnym, a kadra urzędnicza stanowi o wysokiej jakości pracy w tym wydziale. W podobnym tonie wypowiadają się dwaj pozostali przewodniczący.

Czytaj więcej

Sędzia Zbigniew Kapiński powołany na stanowisko prezesa Izby Karnej SN