Manowska odpowiada ws. przetrzymywanych akt. "Prawo nie rodzi się z bezprawia"

I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska odpowiedziała rzecznikowi praw obywatelskich w sprawie "przetrzymywania" akt spraw dotyczących statusu sędziów SN.

Publikacja: 19.04.2023 11:27

I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska

I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska

Foto: Sąd Najwyższy

Chodzi o akta, które wróciły z TSUE w sprawie pytania prejudycjalnego z Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN, który prowadzi postępowanie w sprawach o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego sędziego. Trybunał w Luksemburgu wydał postanowienie w tej sprawie 22 grudnia 2022 r. Uznał wnioski Izby za niedopuszczalne i odmówił odpowiedzi.

17 lutego 2023 r. rzecznik praw obywatelskich otrzymał pismo od Piotra Prusinowskiego, prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z informacją o "przetrzymywaniu" przez Pierwszą Prezes SN akt spraw leżących we właściwości tej Izby. Ma to uniemożliwiać ich rozpoznanie przez wyznaczony skład sędziowski SN po zwróceniu akt przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Piotr Prusinowski pisał, że TSUE 22 grudnia 2022 r. wydał orzeczenie, a akta zwrócił do SN 18 stycznia 2022 r. "Od tego czasu są one przetrzymywane przez Pierwszą Prezes SN i nie zostały przekazane IPiUS celem dalszego procedowania. W sprawach tych pozwanym jest Sąd Najwyższy, a sporny pozostaje status sędziów SN, powołanych do orzekania po zmianach wprowadzonych w 2018 r." - wskazywał.

Czytaj więcej

I Prezes SN blokuje wykonanie trzeciego orzeczenia TSUE

Małgorzata Manowska odpisała, że akta ośmiu spraw zostały przekazane do Trybunału Konstytucyjnego, a jednej - wypożyczone Nadzwyczajnemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu. - Tym samym Pierwszy Prezes SN nie znajduje się aktualnie w posiadaniu tych akt - wyjaśniła.

I Prezes SN podkreśliła w odpowiedzi, że "mając również na względzie >>precedensowy<< charakter przedmiotowych spraw, zainicjowanych, w mojej opinii, wyłącznie z powodów czysto politycznych w celu naruszenia niezawisłości i niezależności niektórych sędziów Sądu Najwyższego, przeprowadzono analizę prawidłowości wyznaczania w nich składów orzekających". Manowska zaznacza, że "Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przyjęła je do rozpoznania z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 27 § 1 pkt 2 i art. 79 ustawy o Sądzie Najwyższym w brzmieniu obowiązującym na dzień ich wyznaczania. Przepisy te jednoznacznie określały właściwość i skład sądu w sprawach w zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczących sędziów Sądu Najwyższego. Izbą właściwą do prowadzenia tych postępowań była Izba Dyscyplinarna, orzekająca w składzie jednego sędziego w pierwszej instancji i trzech sędziów tej izby w drugiej instancji. Także w obecnym brzmieniu ustawy o Sądzie Najwyższym Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie jest właściwa w sprawach tego rodzaju, gdyż zgodnie z art. 27a § 1 pkt 3 wyłączną kompetencję do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczących sędziów Sądu Najwyższego posiada Izba Odpowiedzialności Zawodowej".

Manowska dodaje, że "praktyka wyznaczania składów orzekających w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych była także jednoznacznie sprzeczna z Regulaminem Sądu Najwyższego w zakresie przydziału spraw. W szczególności naruszała ona zasady kolejności wpływu i przydziału spraw sędziom według listy alfabetycznej. Przydział ten odbywał się według reguł wewnętrznie obowiązujących w tej Izbie, które pozwalały na pełną dyskrecjonalność Prezesowi Izby w zakresie przydziału spraw m.in. oznaczonych sygnaturą >>PO<<".

- Mając na względzie formuły retoryczne stosowane przez Prezesa SN kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych można jedynie dodać, że „prawo nie rodzi się z bezprawia” (ex iniuria ius non oritur) - pisze I Prezes SN.

Chodzi o akta, które wróciły z TSUE w sprawie pytania prejudycjalnego z Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN, który prowadzi postępowanie w sprawach o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego sędziego. Trybunał w Luksemburgu wydał postanowienie w tej sprawie 22 grudnia 2022 r. Uznał wnioski Izby za niedopuszczalne i odmówił odpowiedzi.

17 lutego 2023 r. rzecznik praw obywatelskich otrzymał pismo od Piotra Prusinowskiego, prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z informacją o "przetrzymywaniu" przez Pierwszą Prezes SN akt spraw leżących we właściwości tej Izby. Ma to uniemożliwiać ich rozpoznanie przez wyznaczony skład sędziowski SN po zwróceniu akt przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży