Wyznaczenie nastąpi według następujących reguł: - sędziowie z Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie pełniący funkcji i nie orzekający w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej – mają brać udział w rozpoznaniu od 5 do 10 spraw miesięcznie, w tym 3 spraw jako sędzia sprawozdawca. Zaś sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie pełniący funkcji i nie orzekający w IOZ – mieliby rozpoznawać od 15 do 20 spraw miesięcznie, w tym 6 spraw jako sędzia sprawozdawca.

To częściowe oddelegowanie nie obejmie prezesów izb ani sędziów karników. Pominięci zostaną również sędziowie, wobec których zachodzą szczególne okoliczności.

Na uzasadnienie tej decyzji pierwsza prezes SN wskazuje trudną sytuację Sądu Najwyższego wynikającą w szczególności niepełnego obsadzenia Izby Cywilnej na chwilę obecną 18 wakatów.

Czytaj więcej

Prezes Izby Cywilnej SN: Wszystkich sędziów traktuję tak samo