Oznacza to, że wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Juszczyszyn przeciwko Polsce z 6 października 2022 roku stał się ostateczny.

W orzeczeniu tym ETPC stwierdził, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka w związku z zawieszeniem w czynnościach służbowych sędziego Pawła Juszczyszyna na mocy uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Trybunał uznał, że naruszono trzy przepisy Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, m.in prawo do sprawiedliwego procesu.

Na mocy orzeczenia ETPC Polska musi zapłacić sędziemu 30 tys. euro.

Czytaj więcej

Polska przegrywa w Strasburgu ws. sędziego Pawła Juszczyszyna

Przypomnijmy, iż w maju 2022 roku zlikwidowana obecnie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła decyzję o zawieszeniu sędziego Juszczyszyna. Sędzia nie mógł orzekać przez 839 dni. Został zawieszony 4 lutego 2020 roku. Jako sędzia sądu rejonowego delegowany do Sądu Okręgowego w Olsztynie, rozpatrywał w listopadzie 2019 roku apelację w sprawie cywilnej i uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie list poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.