Rozporządzenie ministra sprawiedliwości, które właśnie trafiło do Rządowego Centrum Legislacji, zmienia przepisy o sposobie postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników. Dostosowuje ono treść karty zgłoszenia kandydata na ławnika do obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Z wzoru karty zostało usunięte oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pojawiły się dodatkowe zmiany redakcyjne, które jednak nie zmieniają jego treści.

Zmiany proponowane w projekcie dotyczą 9186 ławników wybranych na kadencję 2020–2023. Wyłoniono ich spośród 14 245 kandydatów.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe

Czytaj więcej

Milczący sprzeciw środowiska - sędzia o problemach z naborem ławników do Sądu Najwyższego