- Z niepokojem obserwujemy i sprzeciwiamy się kolejnym działaniom władz wymierzonym przeciwko prokuratorom i sędziom, którzy zajmują krytyczne stanowisko wobec systematycznego podporządkowywania prokuratury i sądów politykom - czytamy w oświadczeniu.

Sędziowie SN zwrócili uwagę na praktykę delegowania prokuratorów. Niektórzy śledczy mają być wysyłani do miejscowości bardzo odległych od ich miejsc zamieszkania. Sędziowie zauważyli również, że miejsce ma również wszczynanie postępowań w stosunku do sędziów, którzy rozpoznają odwołania od tego rodzaju decyzji.

Czytaj także: Wójcik o delegacjach prokuratorów: zawsze tak było

Jednocześnie podkreślili, że podtrzymują stanowisko, iż nie widzą podstaw do orzekania przez Izbę Dyscyplinarną. Tą samą zasadą sędziowie kierują się przy sprawach immunitetowych.

Sędziowie wyjaśnili, że w obecnej sytuacji, gdy od czerwca 2020 r. odmawia się zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, oświadczenie pozostaje jedyną możliwą formą, w jakiej mogą wypowiedzieć się w tej istotnej społecznie kwestii.

Pod oświadczeniem podpisało się 46. Sędziów Sądu Najwyższego: SSN Tomasz Artymiuk, SSN Teresa Bielska-Sobkowicz, SSN Bohdan Bieniek, SSN Jacek Błaszczyk, SSN Dariusz Dończyk, SSN Jolanta Frańczak, SSN Małgorzata Gierszon, SSN Katarzyna Gonera, SSN Jerzy Grubba, SSN Paweł Grzegorczyk, SSN Józef Iwulski, SSN Przemysław Kalinowski, SSN Halina Kiryło, SSN Monika Koba, SSN Marian Kocon, SSN Anna Kozłowska, SSN Michał Laskowski, SSN Rafał Malarski, SSN Jarosław Matras, SSN Dawid Miąsik, SSN Grzegorz Misiurek, SSN Anna Owczarek, SSN Maciej Pacuda, SSN Władysław Pawlak, SSN Marek Pietruszyński, SSN Krzysztof Pietrzykowski, SSN Agnieszka Piotrowska, SSN Waldemar Płóciennik, SSN Piotr Prusinowski, SSN Zbigniew Puszkarski, SSN Krzysztof Rączka, SSN Marta Romańska, SSN Andrzej Siuchniński, SSN Barbara Skoczkowska, SSN Romualda Spyt, SSN Krzysztof Strzelczyk, SSN Andrzej Stępka, SSN Maria Szulc, SSN Dariusz Świecki, SSN Roman Trzaskowski, SSN Katarzyna Tyczka-Rote, SSN Małgorzata Wąsek-Wiaderek, SSN Eugeniusz Wildowicz, SSN Paweł Wiliński, SSN Włodzimierz Wróbel, SSN Dariusz Zawistowski.

Oświadczenie poparło także 32. sędziów Sądu Najwyższego w stanie spoczynku: SSN Mirosław Bączyk, SSN Krzysztof Cesarz, SSN Małgorzata Gersdorf, SSN Tomasz Grzegorczyk, SSN Beata Gudowska, SSN Jacek Gudowski, SSN Tadeusz Ereciński, SSN Teresa Flemming-Kulesza, SSN Józef Frąckowiak, SSN Lech Gardocki, SSN Henryk Gradzik, SSN Irena Gromska-Szuster, SSN Zbigniew Hajn, SSN Zbigniew Kwaśniewski, SSN Wojciech Katner, SSN Iwona Koper, SSN Roman Kuczyński, SSN Jerzy Kużniar, SSN Barbara Myszka, SSN Henryk Pietrzkowski, SSN Dorota Rysińska, SSN Ewa Strużyna, SSN Adam Strzembosz, SSN Józef Szewczyk, SSN Bogumiła Ustjanicz, SSN Lech Walentynowicz, SSN Tadeusz Wiśniewski, SSN Andrzej Wróbel, SSN Małgorzata Wrębiakowska - Marzec, SSN Stanisław Zabłocki, SSN Kazimierz Zawada, SSN Jadwiga Żywolewska- Ławniczak.