W programie "Południk Wildsteina" wyemitowanym 10 września 2016 r. w TVP minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że istnieje zasadniczo gotowy pakiet ustaw, plan generalnych zmian w sądownictwie, w tym między innymi: zasad wprowadzenia sędziów do zawodu, zasad ich awansu, zmiany struktury sądownictwa, zasad postępowania dyscyplinarnego.

"Iustitia" zwróciła się więc do ministerstwa sprawiedliwości z wnioskiem o nadesłanie "aktualnych wersji projektu założeń reformy sądownictwa, projektów ustaw dotyczących zmian w ustroju sadów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego w szczególności "pakietu ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości, który zasadniczo jest gotowy", o którym mówił Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w programie telewizyjnym "Południk Wildstena" w dniu 10 września 2016 roku w TVP2 i mający dotyczyć według słów Ministra generalnych zmian w sądownictwie w tym między innymi: zasad wprowadzenia sędziów do zawodu, zasad ich awansu, zmiany struktury sądownictwa, zasad postępowania dyscyplinarnego."

W odpowiedzi resort wyjaśnił, że prace nad zmianami ustroju sądów powszechnych nie zostały ukończone i nie powstał jeszcze projekt konkretnych regulacji w tej sprawie.

- Tym samym informacja, której dotyczy wniosek nie posiada waloru informacji publicznej. Prace nad gruntowną reformą sądów powszechnych znajdują się w końcowej fazie koncepcyjnej, której celem jest wypracowanie finalnej wersji reformy - poinformowała sędziów Aneta Dróbecka, główny specjalista w wydziale komunikacji społecznej i promocji w Biurze Ministra.

Jak wyjaśniła, dokumenty robocze, wewnętrzne, które powstają w wyniku dochodzenia do ostatecznego stanowiska nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764). Powołała się także na pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego, że takie dokumenty stanowią dopiero pewien etap na drodze do wytworzenia informacji publicznej (m.in. wyrok z 4 lutego 2016 r. sygn. akt I OSK 2223/14; wyrok z 24 września 2015 r. sygn. akt I OSK 1681/14; wyrok z 21 czerwca 2012 r.sygn. akt I OSK 666/12).

Przedstawicielka ministerstwa sprawiedliwości przypomniała, że zgodnie z §52 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów, projekt ustawy podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji dopiero z chwilą skierowania go do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania.

- Projekt, nad którym aktualnie pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości zostanie podany do publicznej wiadomości, zgodnie z powyższym standardem postępowania, będzie także poddany szerokim konsultacjom - napisała Aneta Dróbecka.