Akt oskarżenia z art. 212 Kodeksu karnego dotyczy skargi, jaką prof. Michał Romanowski - pełnomocnik sędziów Igora Tulei i Pawła Juszczyszyna - złożył do wiceszefowej Komisji Europejskiej Věry Jourovej. W obszernym liście opisał działania władz wobec swoich klientów i prosił Jourovą o walkę o wolne sądy w Polsce.

Poruszył także kwestię niewykonanego orzeczenia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 16 kwietnia, przywracającego do orzekania jego klienta sędziego Pawła Juszczyszyna. W liście mec. Romanowski opisuje też działania rzecznika dyscyplinarnego Przemysława Radzika, który miał zażądać akt sprawy z orzeczeniem SR w Bydgoszczy.

W wydanym na początku maja oświadczeniu sędzia Radzik stwierdził, że nigdy nie zwracał się do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy o "nadesłanie, przekazanie lub udostępnienie jakichkolwiek akt dotyczących obwinionego sędziego Pawła J.". - Skorzystam z przysługujących mi środków prawnych przeciwko Michałowi Romanowskiemu - zapowiedział sędzia.

Jak podaje oko.press Radzik czuje się też pomówiony stwierdzeniem profesora, że żądał on przed Izbą Dyscyplinarną zawieszenia Juszczyszyna za wypowiedzenie wojny swojemu państwu. Radzik uważa, że to oczernia go i ma na celu poniżenie w Polsce oraz za granicą. Zarzuca też, że nie jest to zachowanie godne adwokata i profesora UW.

- Prof. Romanowski chce wykorzystać sytuację by jego proces zmienił się w proces nad Radzikiem i represjami jakie spadają na niezależnych sędziów - czytamy w oko.press.