Minister sprawiedliwości przygotował zmiany do ustawy-Prawo o ustroju sądów wojskowych. Chodzi o dwie sprawy: instytucję ławnika w sądzie wojskowym i nabór na wakaty dla sędziów. W pierwszej sprawie minister chce, by ławnik w mundurze tracił mandat po uznaniu go za winnego prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym.

Druga sprawa dotyczy obsady wolnych stanowisk sędziowskich. W sądach wojskowych będą zapełniane według faktycznych potrzeb. ©?